Pomiń nawigację

Trenerzy biznesu - badanie PARP

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Badanie miało charakter ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej w oparciu o zasoby własne PARP. Zostało ono zrealizowano metodą ankietowanie internetowego (CAWI). Głównym celem ewaluacji była diagnoza karier absolwentów projektów kształcenia kadry szkoleniowej, wdrażanych w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL. Badano również wpływ udział w projektach na rozwój warsztatu trenerskiego oraz rozwój sieci kontaktów zawodowych. Oprócz beneficjentów 2.2.2 PO KL, ankietowaniem objęto również trenerów niebiorących udział w dofinansowanych kształceniu. Uzyskały wyniki pozwoliły na dokonanie porównań pomiędzy tymi grupami, w takich wymiarach jak: wysokość wynagrodzeń, intensywność i specyfika wykonywanych usług, plany dotyczące podnoszenia własnych kwalifikacji.

Spis treści

Oferta i promocja
Wynagrodzenia
Segmentacja trenerów
Kształcenie i potrzeby szkoleniowe trenerów

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Raport

Raport z badania pracodawców. Powrót do rzeczywistości? Drugi rok pandemii oczami polskich firm

Zobacz
Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Raport

Jak wdrażać programy inicjatyw pracowniczych

Zobacz
Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Poradnik

Realizacja praw podmiotów danych w świetle RODO

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań