Konkurs PPP

Cel finansowania: Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

31 sierpnia 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

5 marca 2019

 • logo Konkurs PPP
 • Maksymalne dofinansowanie

  100 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 15%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Jednostki naukowe i przedsiębiorcy

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.

Jakie są nagrody w konkursie?

Możesz zgłosić swój produkt w jednej z trzech kategorii:

 • Produkt przyszłości jednostki naukowej
 • Produkt przyszłości przedsiębiorcy
 • Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy 

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda i maksymalnie cztery wyróżnienia.

 

Nagrodzeni w konkursie otrzymują:

 • statuetkę i dyplom
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

 

Wyróżnieni w konkursie otrzymują:

 • dyplom
 • prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości
 • możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu
 • promocję produktu (informacje na temat produktów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP w związku z promocją konkursu, między innymi w Katalogu Laureatów, filmach, materiałach prasowych)

 

Nagrody specjalne za produkt:

 • zgłoszony przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata) przedsiębiorcę
 • z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów

 

Nagrody od instytucji:

 • instytucje reprezentowane w Kapitule Konkursu mogą przyznać nagrody własne
Jakie są nagrody w konkursie?
Na co możesz przeznaczyć nagrodę finansową?

Na co możesz przeznaczyć nagrodę finansową?

 • uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach
 • szkolenia
 • usługi opracowania znacząco ulepszonego wyrobu, technologii lub nowego projektu wzorniczego
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej
 • wstępne orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
 • uzyskanie, potwierdzenie i ochronę patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych
 • doradztwo dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • doradztwo przy opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub nowego projektu wzorniczego
 • doradztwo przy wdrożeniem innowacji procesowej, organizacyjnej lub marketingowej

 

Więcej informacji w Dokumentach

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski

Do konkursu możesz zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony)

  lub
 • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego 

Twojej firmie muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu.

 

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

100 000 zł

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Etap II

Start:

12.02.2019

Zakończenie:

5.03.2019

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Jak wziąć udział w konkursie?

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu

Wniosek konkursowy

Wniosek konkursowy złóż osobiście lub wyślij pocztą z dopiskiem: Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Ogłoszenie wyników

Poczekaj na ogłoszenie wyników

Wniosek o powierzenie grantu

Złóż wniosek o powierzenie grantu Generator wniosków

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów

Podpisz umowę

Po pozytywnej ocenie podpisz umowę

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Poradnik

Jak przygotować model biznesowy dla firmy starającej się o dotację?

Zobacz
Instytucje pomocne w procesie internacjonalizacji

Poradnik

Instytucje pomocne w procesie internacjonalizacji

Zobacz
Czas na Targi

Poradnik

Czas na Targi

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Komunikat o projektach wybranych do powierzenia grantu
Lista projektów wybranych do powierzenia grantu