O nas

O nas

Enterprise Europe Network

 

Największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.

 

Powiązanie międzynarodowego doświadczenia ze znajomością lokalnych rynków. 30 ośrodków w Polsce, co najmniej 1 w każdym województwie, współpraca regionalnych ekspertów z ogólnoświatową siecią wspierającą MŚP.

 

Wsparcie w rozwoju biznesu dzięki usługom szytym na miarę, dostępowi do finansowania i nowym partnerom biznesowym.

 

Zasada "zawsze właściwych drzwi". W praktyce oznacza ona nieodsyłanie Przedsiębiorcy bez udzielenia mu niezbędnych informacji.

 

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME). W latach 2022-2027 będzie finansowana ze środków Single Market Programme.

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Działające na zasadzie non-profit ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa.

Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.


Link do europejskiej strony sieci Enterprise Europe Network 

http://een.ec.europa.eu

 

Sieć Enterprise Europe Network w Polsce

W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach:

I. Enterprise Europe Network - Central Poland - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum www.een.org.pl

II. Enterprise Europe Network - East Poland - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju. Strona internetowa konsorcjum www.een-polskawschodnia.pl

III. Enterprise Europe Network - West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum www.westpoland.pl

IV. Enterprise Europe Network - South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Strona internetowa konsorcjum www.een.net.pl

Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków znajdują się w zakładce [Kontakt].

 

 

Nasze usługi

GIEŁDY KOOPERACYJNE I MISJE GOSPODARCZE

Każdy uczestnik imprez kooperacyjnych organizowanych przez Enterprise Europe Network otrzymuje wsparcie pracowników odpowiedzialnych za organizację poszczególnych wydarzeń zarówno przed, w trakcie, jak i po imprezie.

 • Przed: oferujemy wsparcie merytoryczne przy opracowaniu oferty firmy oraz udzielamy informacji dotyczących poszczególnych rynków, różnic kulturowych, kultury biznesu, które pozwalają uczestnikom odpowiednio przygotować się do podjęcia współpracy z firmami z danego kraju;
 • W trakcie: przedstawiciele Enterprise Europe Network towarzyszą uczestnikom podczas trwania imprezy, zapewniając wsparcie na miejscu;
 • Po: uczestnicy imprez proszeni są o wypełnienie ankiet oceniających organizację przedsięwzięcia oraz perspektywy rozwinięcia współpracy z poznanymi partnerami. Ankiety są dla nas bardzo cennym źródłem informacji, pomocnym przy organizacji kolejnych imprez.

Ponadto oferujemy wsparcie w zakresie poszukiwania kolejnych partnerów biznesowych na danym rynku, nieodpłatne zamieszczenie profilu firmy w bazie ofert współpracy Business Cooperation Database, do której dostęp mają wszystkie ośrodki sieci Enterprise Europe Network, informowanie uczestników o kolejnych przedsięwzięciach organizowanych z myślą o przedstawicielach sektora MŚP (bezpłatne konferencje, seminaria, imprezy kooperacyjne).

KOSZTY UDZIAŁU

Udział w imprezach kooperacyjnych organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network zazwyczaj jest bezpłatny. Co więcej, uczestnicy tych przedsięwzięć często zwalniani są z opłat za bilety wstępu na targi. Pokrywają jedynie koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu na miejscu.

DLACZEGO WARTO?

Udział w imprezach kooperacyjnych umożliwia uczestniczącym w nich przedsiębiorcom:

 • w efektywny, tani i wygodny sposób spotkać wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie,
 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży,
 • wymianę doświadczeń,
 • transfer wiedzy i technologii,
 • pozyskanie nowych zleceń,
 • zareklamowanie swojej działalności.

Naszym zdaniem udział w międzynarodowych targach, giełdach kooperacyjnych i  misjach gospodarczych jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju działalności międzynarodowej firmy. Opinię tę podziela wielu przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w naszych imprezach kooperacyjnych. Powód tego jest prozaiczny – nawiązali owocne kontakty biznesowe.

JAK UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Jeśli interesują Państwa najbliższe zaplanowane przez nas wydarzenia to zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter, w którym co tydzień publikujemy najnowsze informacje o organizowanych przez na giełdach kooperacyjnych, misjach gospodarczych i spotkaniach b2b. Zapisz się na newsletter.

 

CYKL SEMINARIÓW "EUROPEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO"

Cykliczne seminaria dla przedstawicieli sektora MŚP organizowane od roku 2008 przez funkcjonujący pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ośrodek europejskiej sieci Enterprise Europe Network (EEN). Tematyka seminariów koncentruje się wokół podstawowych bloków tematycznych:

 • dostęp firm z sektora MŚP do finansowania, w tym w ramach funduszy unijnych,
 • możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych,
 • prawo, polityki i standardy Unii Europejskiej,
 • możliwości w ramach programów COSME i Horyzont 2020 oraz innych unijnych programów i inicjatyw,
 • własność intelektualna na unijnym rynku,
 • innowacje, ekoinnowacje oraz transfer technologii.

Celem seminariów jest poszerzenie wiedzy MSP w zakresie wymienionych wyżej tematów, aby zwiększyć ich aktywność na europejskim wspólnym rynku. Seminaria, organizowane dla niewielkich (30-50 osób) grup przedsiębiorców, często przybierają postać warsztatów. Terminy seminariów ustalane są indywidualnie. Przeciętnie organizowane są dwa seminaria miesięcznie, z przerwą w okresie wakacyjnym. Dla przedsiębiorców udział we wszystkich organizowanych w ramach cyklu seminariach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały konferencyjne oraz publikacje PARP związane tematycznie z omawianymi zagadnieniami.

Począwszy od 2020 r., ze względu na pandemię COVID-19, seminaria są organizowane w formie ogólnodostępnych webinariów, których nagrania są prezentowane w serwisie YouTube PARP.

Link do playlisty.

Enterprise Europe Network


Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ze środków budżetu państwa.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021".