Pomiń nawigację

Ukryci przedsiębiorcy Europy – najnowszy raport przygotowany przez ekspertów GEM oraz World Economic Forum

Opublikowany w tym tygodniu raport Europe’s Hidden Entrepreneurs – Entrepreneurial Employee Activity and Competitiveness in Europe podważa dotychczasowe przekonanie o niższej przedsiębiorczości Europy w porównaniu z resztą świata. Zdaniem Autorów raportu, choć w krajach Starego Kontynentu powstaje mniej przedsiębiorstw niż w innych częściach świata, to w znacznie większym stopniu rozwija się w niej intraprzedsiębiorczość, czyli rozpoczynanie przez osoby pracujące nowych przedsięwzięć nie na własną rękę, lecz na rzecz pracodawcy. Europa nie odczuwa niedostatku przedsiębiorców, po prostu jej mieszkańcy zamiast zakładać startupy, wdrażają swoje nowe pomysły w firmach, w których pracują.

Poziom intraprzedsiębiorczości różni się mocno między poszczególnymi krajami europejskimi – najwyższy jest w Szwecji  i Danii (9% populacji dorosłych), najniższy w Grecji i we Włoszech (ok. 1%). Polska z wynikiem 2,6% dorosłych będących intraprzedsiębiorcami znajduje się na 22. miejscu wśród 28 analizowanych państw. Tak duże rozbieżności między poszczególnymi państwami to efekt różnic w poziomie konkurencyjności oraz czynników społecznych i kulturowych.

Wnioski przedstawione przez ekspertów GEM i WEF w raporcie „Ukryci przedsiębiorcy Europy” są ważne dla kształtowania polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ponieważ ukazują przedsiębiorczość w znacznie szerszej perspektywie niż relacja dynamiczny startup vs. duża stabilna firma.

Więcej informacji w raporcie Europe’s Hidden Entrepreneurs, World Economic Forum, December 2016