Ostrzeżenie

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi propozycji sprzedaży materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym publikacji), opracowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, informujemy, że:

  • Materiały informacyjno-promocyjne, raporty, wyniki badań, wydawnictwa książkowe i CD przygotowywane przez PARP są bezpłatne.
  • PARP nie współpracuje z firmami komercyjnymi w zakresie sprzedaży w/w. Powoływanie się na współpracę z Agencją w tym zakresie jest bezprawne.
  • Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności można także uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej PARP, w Informatorium tel. (22) 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02. Więcej informacji na stronie Infolinia PARP