Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Zamówienia dla przedsiębiorców

Wartość globalnego rynku zamówień publicznych w 2014 r. oszacowana została na 50 mld dolarów amerykańskich. Rynek międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych otwarty jest dla polskich przedsiębiorców.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zamówieniach publicznych:

Po zapoznaniu się z informacjami, kolejnym krokiem przedsiębiorcy do aktywnego uczestnictwa w rynku globalnych przetargów jest monitorowanie bezpłatnych baz przetargowych  (strona polska , in English).

Publikacje MZP

Publikacja Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP Zamówienia Publiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych – praktyczny przewodnik

 Okadka-Zamwienia-ONZ

 

Publikacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przewodnik dla polskiego przedsiebiorcy - Zamówienia publiczne i projekty organizacji międzynarodowych

 

Raporty Banku Światowego

Benchmarking Public Procurement 2017: Assesing public procurement systems in 180 economies [Analiza porównawcza zamówień publicznych 2017: Ocena procedur zamówieniowych w 180 gospodarkach światowych]

 

Annual Statistical Report on United Nations Procurement

Publikacje ONZ w formie raportów statystycznych w wybranych obszarach w zakresie przetargów publicznych (dostępne są w języku angielskim):

2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement [Roczny Raport Statystyczny ONZ w zakresie przetargów publicznych, 2015]

 

Procurement and Grants for European Union External Actions - a Practical Guide

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/printable-document-download.do?mode=public&lang=en [PRAG 2016]

 

Publikacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej (publikacja PARP, 2011)

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) jest projektem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanym we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Misją Punktu jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek zamówień organizacji międzynarodowych, w tym systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, grupy Banku Światowego i banków rozwoju, jak również zamówień publicznych zagranicznych, prowadzonych w różnych krajach, na różnych kontynentach.

Zakres działań Punktu oparty jest na trzech filarach: informacyjnym, doradczym i networkingowym.

INFORMACJA

 • udzielanie informacji w zakresie międzynarodowych i zagranicznych zamówień publicznych
 • szkolenia, konferencje tematyczne
 • działalność wydawnicza

DORADZTWO

 • praktyczne korzystanie z elektronicznych baz przetargów publicznych
 • wsparcie w procedurach przetargowych
 • porady ekspertów

NETWORKING

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych w ramach organizowanych wydarzeń
 • kojarzenie partnerów biznesowych
 • organizacja misji gospodarczych

 

SESAM

 Projekt SESAM

Każdego roku 250 000 instytucji publicznych w Unii Europejskiej wydaje ok. 14% PKB na zamówienia publiczne obejmujące usługi i towary. W 2013 roku szacowana wartość przetargów ponadprogowych, publikowanych w TED (Tenders Electronic Daily) wyniosła ok. 423 miliardów EUR, podczas gdy całkowita wartość zakupów dokonanych przez instytucje rządowe i samorządowe wyniosła ok. 1 787 miliardów EUR.

W okresie 2009-2011 firmy z sektora MŚP realizowały 29% zamówień ponadprogowych w UE, a biorąc pod uwagę ich udział jako współwykonawców i podwykonawców wskaźnik ten wzrasta do 46% ich wartości. Jest to wciąż niekorzystna proporcja, biorąc pod uwagę, iż małe i średnie firmy generują 58% PKB w UE. Ta sama grupa firm realizuje jedynie 22% spośród zamówień transgranicznych realizowanych na terenie UE.

Jednym z kluczowych założeń Dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych jest ułatwienie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze krajowych i transgranicznych zamówień publicznych w Unii Europejskiej.

Zainicjowany w maju 2017 r. projekt SESAM dostarczy przedsiębiorstwom wiedzę i wsparcie konieczne do skutecznego ubiegania się o zamówienia w UE, a przede wszystkim w Polsce, Francji, Niemczech i we Włoszech. Przedsiębiorcy będą mogli w jego ramach skorzystać z takich narzędzi jak:

 • Seminaria
 • Webinaria
 • Warsztaty
 • Materiały informacyjne i przewodniki
 • Bazy przetargowe
 • Spotkania B2B (Business to Business) oraz B2P (Business to Procurer)
 • Stałe wsparcie doradcze

 

W skład międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt SESAM wchodzą:

 • POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • BERLIN PARTNER FUER WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE GMBH (Niemcy)
 • Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble (Francja)
 • AUFTRAGSBERATUNGSZENTRUM BAYERN EV (Niemcy)
 • CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO (Włochy)

 

Zapraszamy na stronę projektu sesamproject.eu. Zachęcamy do śledzenia naszych profili na portalach społecznościowych: Facebook oraz Twitter, gdzie udostępniane będą materiały opracowane w ramach projektu SESAM oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach.

Pytania prosimy kierować pod adres mzp@parp.gov.pl oraz telefonicznie +48 22 432 86 45.

 

Strona internetowa jest częścią projektu SESAM, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu COSME na lata 2014–2020.

Kontakt

Zapytania związane z działalnością Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne (MZP) prosimy kierować na adres e-mail: mzp@parp.gov.pl