Autorzy: Paweł Nowicki

Zamówienia Publiczne w Republice Czeskiej – praktyczny przewodnik

Seria: Międzynarodowe Zamówienia Publiczne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2019

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-424-0

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przewodnik poświęcony jest funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Republice Czeskiej. Publikacja została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę sytuacji na czeskim rynku zamówień publicznych, wskazano podstawowe regulacje prawne oraz opisano ich podstawowe założenia, a także cele. Znajdziemy w nim omówienie konstrukcji czeskiego prawa zamówień publicznych, definicję „zamówienia publicznego”, a także występujące w czeskiej praktyce najczęstsze naruszenia prawa zamówień publicznych oraz niewłaściwe praktyki.

Drugi rozdział poświęcony jest praktyce udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem analizy w nim zawartej są procedury przetargowe, z uwzględnieniem kwalifikacji przedmiotowej i podmiotowej w procesie udzielania zamówień publicznych, a także procesu oceny ofert. Opisano w nim głównie tzw. zamówienia klasyczne, zarówno te objęte reżimem czeskiego prawa zamówień publicznych, jak i zamówienia bagatelne. Ukazane zostały różnice między zamówieniami w tzw. progach unijnych oraz progu krajowym, a także praktyczne wskazania dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Trzeci rozdział koncentruje się na problematyce środków ochrony prawnej. Przestawia system odwoławczy funkcjonujący w praktyce zamówień publicznych, zarówno w trybie samokontroli zamawiającego, jak również w pierwszej i drugiej instancji kontroli sądowej procesu udzielania zamówień publicznych.

Spis treści

Rozdział I – Ogólna sytuacja rynku zamówień publicznych w Republice Czeskiej

Rozdział II – Udzielanie zamówień publicznych

Rozdział III – Środki ochrony prawnej

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Alternatywne formy pracy

Raport

Alternatywne formy pracy

Zobacz
Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Poradnik

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - marzec 2020

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań