Autorzy: Witold Załęski, Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Robert Kubajek, Justyna Witkowska

Wzornictwo przemyślane – nowe perspektywy wsparcia w ramach następcy POIR na lata 2021-2027

Celem badania był przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych, dotyczących realizacji instrumentów wsparcia wzornictwa w przedsiębiorstwach (MŚP), a także dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania instrumentów wsparcia zorientowanych n

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2022

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Badanie, którego wyniki przedstawia niniejszy raport, zostało zrealizowane w okresie październik 2021 – styczeń 2022 r. Celem badania był przegląd i ocena praktyk międzynarodowych i krajowych, dotyczących realizacji instrumentów wsparcia wzornictwa w przedsiębiorstwach (MŚP), a także dostarczenie wiedzy na potrzeby procesu opracowania instrumentów wsparcia zorientowanych na wzornictwo w okresie 2021-2027.

Spośród wniosków płynących z badania wyróżnić należy następujące:

  • Wzornictwo może być traktowane jako jeden z kluczowych (obok technologii i kapitału ludzkiego) czynników podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw. Co istotne, może być ono z powodzeniem wykorzystywane we wszelkich branżach / sektorach gospodarki, w tym w usługach.
  • Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia należy zauważyć, że dostęp do wsparcia wzorniczego dla firm mikro i firm najmłodszych jest utrudniony - wykazują one najmniejszą skuteczność aplikowania o wsparcie publiczne na projekty wzornicze.
  • W procesy upowszechniania świadomości roli i znaczenia wzornictwa oraz w procesy promujące szersze zastosowanie wzornictwa w praktyce gospodarczej powinny być włączone renomowane jednostki krajowe, działające w sferze projektowania / wzornictwa.
  • Promocja roli i znaczenia designu, jako narzędzia podnoszenia konkurencyjności wymaga dostępności materiałów / opracowań referencyjnych, obrazujących metodyki projektowania wyrobów / usług, zarządzania projektami wzorniczymi, jak również pokazujących skuteczność i efektywność wykorzystania wzornictwa w praktyce gospodarczej MŚP.
  • Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z wspieraniem projektów wzorniczych w przedsiębiorstwach, oraz wskazania Komisji Europejskiej, dotyczące zasad wsparcia w okresie 2021-2027, projekty wzornicze będą mogły być wspierane w sposób bezzwrotny lub mieszany (w formie pożyczki z częściowym umorzeniem kapitału).
  • Procesy projektowania / wzornictwa stanowić mogą komponent szerszych projektów rozwojowych, opartych na działalności B+R+I. Wspieranie takich projektów powinno umożliwiać finansowanie usług wzorniczych.
  • Wsparcie w zakresie wzornictwa może stanowić ofertę usługową rozmaitych instytucji – m.in. koordynatorów klastrów. Istniejące rozwiązania aktywizujące usługi w dziedzinie wzornictwa w układach terytorialnych, jak i branżowych wskazują na zasadność takiego rozwiązania (np. walijski program Creative Cluster).
  • Zasadne jest tworzenie źródeł wsparcia oferujących finansowanie przygotowania przedsiębiorstw do korzystania z wzornictwa, poprzez udostępnienie usług edukacyjno-doradczych. Istnienie tego rodzaju wsparcia będzie aktywizować przedsiębiorców w podejmowaniu działań mających na celu podniesienie kompetencji pracowników, ułatwiających w przyszłości tworzenie i prowadzenie projektów wzorniczych we współpracy z projektantami / doradcami.
  • W ramach POIR realizowany był program „Innovation Coach”, pomagający zainteresowanym firmom ocenić ich potencjał innowacyjny, zdolność do realizacji projektów badawczo-rozwojowych, a także pomagający identyfikować ewentualne źródła wsparcia publicznego działalności B+R+I przedsiębiorstw. Analogiczny schemat interwencji można by zastosować względem podnoszenia świadomości roli i znaczenia wzornictwa.

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Logika wsparcia i modele interwencji instrumentów wspierania wzornictwa
3. Ukierunkowanie projektów wzorniczych jako efekt interwencji publicznej – trafność i skuteczność
4. Doświadczenia zagraniczne w zakresie wspierania wzornictwa – inspiracje dla programowania wsparcia w Polsce
5. Rozwiązania w zakresie wspierania wzornictwa w latach 2021-2027
6. Rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Raport

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań