Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW – Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2009

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Głównym celem badania było ustalenie wartości wybranych wskaźników związanych ze zbiorowym transportem miejskim w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. Badanie miało uchwycić w przekrojowy sposób sytuację przed uruchomieniem działań projektowych. Stan obecny został opisany za pomocą zestawu specjalnie skonstruowanych wskaźników. Zakres skonstruowanego koszyka wskaźników uwzględniał m.in. wytyczne normy PN-EN 13816: 2004 (Transport. Logistyka i usługi. Publiczny transport pasażerski. Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług). Szczegółowo opracowana metodologia pomiaru poszczególnych wskaźników umożliwi powtórzenie badania po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów, a następnie porównanie funkcjonowania transportu miejskiego w wybranych miastach przed i po realizacji inwestycji. Pomiar dokonany w roku 2009 oraz pomiar powtórzony po realizacji poszczególnych projektów, będzie podstawą przyszłej ewaluacji Działania III.1.

Spis treści

1 Streszczenie
2 Summary of Findings
3 Wprowadzenie
4 Opis metodologii badania
5 Prezentacja wartości wskaźników z badania z kierowcami transportu miejskiego miast Polski Wschodniej (PAPI)
6 Prezentacja wartości wskaźników z badania z mieszkańcami miast Polski Wschodniej (CATI)
7 Prezentacja wartości wskaźników „twardych” z badania desk research
8 Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Ewaluacja

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Zobacz
Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Raport

Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - kwiecień 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - kwiecień 2020

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań