Autorzy: Praca zbiorowa

Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 PO RPW – Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Infrastruktura PORPW

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2009

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Głównym celem badania było ustalenie wartości wybranych wskaźników związanych ze zbiorowym transportem miejskim w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej. Badanie miało uchwycić w przekrojowy sposób sytuację przed uruchomieniem działań projektowych. Stan obecny został opisany za pomocą zestawu specjalnie skonstruowanych wskaźników. Zakres skonstruowanego koszyka wskaźników uwzględniał m.in. wytyczne normy PN-EN 13816: 2004 (Transport. Logistyka i usługi. Publiczny transport pasażerski. Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług). Szczegółowo opracowana metodologia pomiaru poszczególnych wskaźników umożliwi powtórzenie badania po zakończeniu realizacji poszczególnych projektów, a następnie porównanie funkcjonowania transportu miejskiego w wybranych miastach przed i po realizacji inwestycji. Pomiar dokonany w roku 2009 oraz pomiar powtórzony po realizacji poszczególnych projektów, będzie podstawą przyszłej ewaluacji Działania III.1.

Spis treści

1 Streszczenie
2 Summary of Findings
3 Wprowadzenie
4 Opis metodologii badania
5 Prezentacja wartości wskaźników z badania z kierowcami transportu miejskiego miast Polski Wschodniej (PAPI)
6 Prezentacja wartości wskaźników z badania z mieszkańcami miast Polski Wschodniej (CATI)
7 Prezentacja wartości wskaźników „twardych” z badania desk research
8 Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 4/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 4/2019

Zobacz
Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Poradnik

Polska Wschodnia na start! (V edycja)

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie (V edycja)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok