Seria: Polska Wschodnia

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2012

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-171-3

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W ramach osi priorytetowej V PO RPW „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne: realizowane są dwa działania: V.1 PO RPW „Promowanie zrównoważonego rozwoju turystycznego” i V.2 „Trasy rowerowe”. W ramach działania V.1 przygotowano projekt promujący Polskę Wschodnią jako atrakcyjne miejsce aktywnego wypoczynku. Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna. Projekt składa się z dwóch komponentów.

Pierwszy z nich polegał na opracowaniu „Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej”, a drugi na przeprowadzeniu kampanii promocyjnej. Informacje zebrane w studium pozwoliły na określenie grup docelowych dla projektu, określenie typów turystyki charakterystycznej dla Polski Wschodniej i atrakcji dla grup docelowych.

Spis treści

Duży potencjał turystyczny Polski Wschodniej
Mapa ścieżek rowerowych
Na dwóch kółkach przez Polskę
Jak się realizuje megainwestycję
Technologie w służbie turystyki
Trasy rowerowe rozwiną turystykę

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Dobre praktyki

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Zobacz
Polska Wschodnia

Dobre praktyki

Polska Wschodnia

Zobacz
Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Raport

Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok