Autorzy: Marcin Wawrzyniak, Bartosz Korbus, Rafał Cieślak, Patryk Piwowar, Hanna Rachoń, Aleksandra Dyrek-Orlando

Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania (8 biuletyn PPP)

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978–83-7633-248-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Partnerstwo publiczno-prywatne może być sposobem na realizację zupełnie nowych inwestycji, ale także nie mniej owocna może okazać się współpraca z sektorem prywatnym w projektach, które mają na celu polepszenie sposobu funkcjonowania i świadczenia usługi użyteczności publicznej, w tym np. zwiększenie efektywności energetycznej już istniejącej infrastruktury. Przedsięwzięcia, które są finansowane dzięki oszczędnościom za sprawą dokonanych nakładów są coraz popularniejsze w Europie i stanowią również dynamicznie rozwijającą się część polskiego rynku ppp. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfiką projektów energooszczędnych, które, jak się wydaje, mogą być szeroko wdrażane z dużą korzyścią dla obywateli, środowiska i budżetu publicznego.

Partnerstwo publiczno-prywatne może być również efektywną metodą realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych, jak i metodą sprawnego zarządzania istniejącymi już sieciami. Warto pamiętać, że to właśnie koncesja wodno-kanalizacyjna była pierwszym przedsięwzięciem tego typu wdrożonym zgodnie z nowymi regulacjami. Partnerstwo w obszarze inwestycji wodno-kanalizacyjnych może być szczególnie cenne dla mniejszych gmin, które nie są w stanie uzyskać wsparcia ze środków dotacyjnych, co przecież nie zwalnia ich z obowiązku sprostania obowiązującym normom ochrony środowiska w zakresie gospodarki ściekowej. Co więcej, to właśnie sektor wodno-kanalizacyjny pochłaniał dotychczas lwią część budżetu inwestycyjnego gmin, i być może wobec obecnej, trudnej sytuacji budżetowej warto pomyśleć o tym jak dzięki współpracy z sektorem prywatnym ograniczyć ten rodzaj wydatków z korzyścią dla innych obszarów, a być może nawet czerpać dochody z powierzonej sektorowi prywatnemu infrastruktury, co niekoniecznie oznaczać musi wzrost taryf za wodę i kanalizację. Szczegółowo ten problem poruszono w drugim branżowym materiale niniejszego wydania „Biuletynu ppp”.

Zapraszamy również do przeanalizowania zagadnień związanych z oceną korzyści dla interesu publicznego, jakie generować powinny przedsięwzięcia ppp oraz związanych z coraz popularniejszymi przedsięwzięciami koncesyjnymi i ppp zakładającymi realizację infrastruktury hotelowej i turystycznej. Jednak projekty tego typu podejmowane powinny być ze szczególną troską o niewykraczanie poza obszar zadań publicznych stanowiących podstawę działania administracji.

Spis treści

I. Wstęp
II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego
2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego
III. Ppp w praktyce
3.1. Realizacja zadań publicznych gminy w sektorze wodno-kanalizacyjnym w kontekście wykorzystania ppp i koncesji
3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej
3.3. Okazja, z której warto skorzystać, czyli projekt value for money
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Druga edycja Konkursu 3P – podsumowanie
4.2. Działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie ppp
V. ABC ppp
5.1. Budowa hoteli przez gminę we współpracy z partnerem prywatnym w ramach spółki ppp
5.2. Opodatkowanie podatkiem VAT wykupu przez podmiot publiczny udziałów lub akcji w spółce celowej ppp jako formuły wynagrodzenia partnera prywatnego

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz
Analiza finansowo-ekonomiczna PPP (4 biuletyn PPP)

Poradnik

Analiza finansowo-ekonomiczna PPP (4 biuletyn PPP)

Zobacz
Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Poradnik

Obiekty użyteczności publicznej (10 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok