Autorzy: Jacek Szut, Anna Kowalewska, Jerzy Głuszyński

System kontroli zamówień publicznych i jego wpływ na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2013

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Głównym celem badania było scharakteryzowanie systemu kontroli zamówień publicznych  i określenie jego wpływu na funkcjonowanie rynku zamówień publicznych. Badanie miało pozwolić ocenić procedury kontrolne oraz wpływ instytucji kontroli na działania podejmowane przez zamawiających na rynku zamówień publicznych, a w szczególności na gotowość stosowania przez zamawiających rozwiązań przewidzianych w nowym podejściu do zamówień publicznych.

Spis treści

1. Kontekst badania 
2. Cele badania
3. Wnioski
4. Rekomendacje
5. Metodologia badania
6. Opis wyników badania
6.1. Przegląd instytucji kontroli zamówień publicznych
6.2. Kontrola zamówień publicznych w świetle danych zastanych
6.3. Kontrola zamówień publicznych według przedstawicieli instytucji nadzoru i kontroli
6.3.1. Proces kontroli w świetle zarzutów stawianych przez Zamawiających
6.3.2. Wyniki kontroli
6.3.3. Problemy instytucji kontrolujących
6.3.4. Ocena systemu kontroli
6.3.5. Propozycja zmian w systemie zamówień publicznych
6.4. System zamówień publicznych w kontekście celów projektu Nowe Podejście do Zamówień Publicznych
6.4.1. Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych
6.4.2. Zamówienia innowacyjne
6.4.3. Zamówienia elektroniczne

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 7/2019

Poradnik

Biuletyn Euro Info 7/2019

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - sierpień 2019

Zobacz
Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok