Pomiń nawigację

Autorzy: Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska

Rozwój kariery zawodowej

Rozwój kompetencji

Seria: Z wiekiem na plus

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2010

Język: PL

ISBN: 978-83-932446-9-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Starzenie się ludności i niska dzietność od ponad 20 lat są traktowane w Europie Zachodniej jako zagrożenie dla rynku pracy. Związany z nimi spadek zasobów siły roboczej grozi w nieodle głej perspektywie poważnym niedoborem pracowników i załamaniem systemu emery talnego. Rosnąca świadomość tego problemu zmienia cele polityki rynku pracy. W wielu krajach jednym z głównych priorytetów tej polityki jest zwiększenie aktywności zawodowej osób star szych, a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie uważane jest za istotny czynnik sprzyjający jego osiągnięciu.

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej: element zarzą dzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bar dziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa dzięki uwzględ nianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Chcemy zaproponować firmom szeroki katalog działań z obszaru rozwoju kariery zawodowej pracowników, które służą zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie. Ponieważ w perspektywie najbliższych 10-20 lat pracodawcy będą musieli zmierzyć się ze zmniejszeniem liczby kandydatów do pracy, nasze propozycje skupiają się na szansach, jakie daje zatrudnianie osób starszych. To w tej grupie istnieją bowiem największe rezerwy zatrudnienia. Dość wspomnieć, że w większości „starych” krajów członkowskich Unii Europejskiej udział zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata dawno przekroczył 50% (w Szwecji wynosi ponad 70%), podczas gdy w Polsce sięga zaledwie 31,6%.

Spis treści

1. Wstęp
2. Powody stosowania zarządzania wiekiem
3. Korzyści dla przedsiębiorstw
4. Rekomendowane narzędzia
5. Praktyczne rady dla przedsiębiorstw
6. Zastosowanie w małych firmach

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Raport

Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach

Zobacz
Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MSP

Poradnik

Vademecum szkoleniowe dla przedsiębiorców MSP

Zobacz
Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Raport

Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań