Autorzy: Tomasz Geodecki, Magdalena Jelonek, Jan Brzozowski

Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2014

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników oceny wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w latach 2011-2014 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania.

Spis treści

I WPROWADZENIE  
1.1 Cele badawcze  
1.2 Metoda badań
II PRZEDMIOT I METODA BADAŃ EWALUACYJNYCH W PROJEKCIE INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA
2.1 Kontekst realizacji wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania – zarys konstrukcji projektu
2.2 Konstrukcja i realizacja komponentu programowo-wdrożeniowego Instrumentu Szybkiego Reagowania
2.3 Założenia i budowa komponentu ewaluacyjnego Instrumentu Szybkiego Reagowania  
III SKUTECZNOŚĆ – OCENA REALIZACJI CELÓW PROJEKTU INSTRUMENT SZYBKIEGO REAGOWANIA   
3.1 Wprowadzenie  
3.2 Ocena skuteczności realizacji rezultatów projektu ISR  
3.3 Realizacja celów planów rozwoju  
3.4 Poprawa sytuacji przedsiębiorstw w następstwie realizacji planów rozwoju  
3.5 Ukierunkowanie na skuteczność realizacji celu głównego jako przesłanka do podjęcia reinterpretacji rezultatów  
3.6 Podsumowanie  
IV EFEKTYWNOŚĆ WSPARCIA – WYZWANIA DLA POMIARU
4.1 Wprowadzenie  
4.2 Korzyści pracowników i przedsiębiorstw związane z uczestnictwem w projekcie ISR  
4.3 Koszty wdrażania planów rozwoju i usług szkoleniowo-doradczych  
4.4 Relacja kosztów i korzyści  
4.5 Podsumowanie  
V ADEKWATNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGAMI SZKOLENIOWO-DORADCZYMI W RAMACH PROJEKTU ISR  
5.1 Wprowadzenie
5.2 Ogólna ocena usług oferowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania  
5.3 Ocena użyteczności różnych rodzajów świadczonych usług: szkoleniowych, doradczych i z zakresu outplacementu  
5.4 Adekwatność usług – ogólna ocena  
5.5 Czynniki zmniejszające użyteczność i adekwatność usług oferowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania a zaproponowany model iteracyjnego uczenia się
5.6 Sposoby wsparcia przedsiębiorstw będących w kryzysie – propozycja alternatywnych działań   
5.7 Podsumowanie  
VI REKOMENDACJE  
6.1 Rozwiązania sugerowane i wdrożone w trakcie realizacji ISR w ramach procesu interaktywnego uczenia się  
6.2 Rozwiązania możliwe do wdrożenia w projektach o konstrukcji zbliżonej do ISR  
6.3 Rozwiązania możliwe do wdrożenia w przypadku fundamentalnych, systemowych zmian w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców  
Załącznik 1 Formularz oceny Planu Rozwoju (nabory 2-4)  
Załącznik 2 Kwestionariusz ankiet do oceny w trakcie wdrażania Planu Rozwoju (nabory 2-4)  
Załącznik 3 Kwestionariusz ankiet do oceny w po zakończeniu wdrażania Planu Rozwoju (wszystkie nabory) 

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw

Raport

Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw

Zobacz
Jak wspierać branże i firmy w walce z dekoniunkturą

Poradnik

Jak wspierać branże i firmy w walce z dekoniunkturą

Zobacz
Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Raport

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok