Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2013-2014

Na start Rozwój kompetencji

Seria: Innovations

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-301-4

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014.

Podobnie jak w poprzednich latach prezentujemy w nim obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o dane statystyczne i wyniki badań. Przedsiębiorczość przedstawiona jest w trzech wymiarach, poprzez znaczenie sektora MSP dla gospodarki, demografię przedsiębiorstw oraz opis przedsiębiorcy w rozumieniu jednostki.

Druga część publikacji poświęcona jest tematowi specjalnemu, jakim w niniejszym Raporcie jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w Polsce. Znajdują się tu artykuły nt. uwarunkowań wczesnej internacjonalizacji czy wzorców internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prezentujemy w niej również wyniki Ewaluacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce przeprowadzonej przez PARP w 2014 roku.

Spis treści

Część I. Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

1. Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w 2014 roku

2. Przedsiębiorczość i perspektywy rozwojowe sektora MSP w Polsce 

3. Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny 

Część II. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

4. Determinanty wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw

5. Wzorce internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw: synteza wyników ankietowych badań eksploracyjnych 

6. Polskie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym – na podstawie wyników badania PARP

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok