Autorzy: Tomasz Geodecki, Jarosław Plichta

Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Re-start firmy

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Dobre praktyki

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-261-1

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Publikacja zawiera opis najlepszych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), prowadzonego przez PARP w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w Krakowie. Autorzy książki analizują m.in. koncepcję ISR, organizację wsparcia przedsiębiorstw w ramach projektu, adekwatność i użyteczność udzielonego wsparcia doradczego i szkoleniowego, a także analizę i ocenę dobrych praktyk w ujęciu branżowym.

Spis treści

1. Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania

2. Koncepcja systemowa Instrumentu Szybkiego Reagowania – przesłanki i organizacja wsparcia przedsiębiorstw

3. Skuteczność i efektywność wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania – uwagi o pomiarze celów i efektów interwencji publicznych

4. Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania

5. Proces przygotowania i realizacji planu rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych

6. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych

7. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”

8. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Handel i pozostałe usługi”

9. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Informacja i komunikacja”

10. Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego – podsumowanie i rekomendacje

 

 

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018

Raport

I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018

Zobacz
Instrument Szybkiego Reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

Poradnik

Instrument Szybkiego Reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

Zobacz
Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Raport

Spowolnienie gospodarcze oczami polskich przedsiębiorców

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań