Przegląd przedsiębiorstw na rynku PPP w Polsce

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Sesam

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W większości krajów, w których stosowanie formuły PPP jest normalną praktyką rynkową (a nie wyjątkiem od reguły, któremu należy się bacznie przyglądać i kontrolować), prywatną stronę partnerstwa reprezentują duże przedsiębiorstwa angażujące się w duże wartościowo projekty, zwykle na szczeblu krajowym. Natomiast specyfiką polskiego rynku PPP są względnie małe wartościowo projekty inicjowane przez władze publiczne szczebla lokalnego i ostatnio – także regionalnego.

Ta właśnie specyfika skłania do analizy potencjału MSP jako partnerów (a nie wyłącznie podwykonawców) w projektach PPP. Podmioty MSP odgrywają kluczową rolę w gospodarce, jednakże ze względu na mniejszą skalę działalności, są także w większym stopniu narażone na negatywny wpływ barier rynkowych oraz zjawisk kryzysowych. Ich większy udział w projektach PPP, zwłaszcza tych realizowanych w oparciu o opłatę za dostępność, stwarzałby dla nich nowe perspektywy stabilnego rozwoju.

Wynikiem przeprowadzonych badań jest zidentyfikowanie przesłanek do uruchomienia działań pozwalających na wykorzystanie gotowości małych i średnich firm do udziału w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury usług publicznych.

Spis treści

1. Wprowadzenie w problematykę badania
3. Analiza przedsiębiorstw zaangażowanych w projekty PPP w Polsce
4. Analiza przedsiębiorstw biorących udział w postępowaniach na wybór partnera w PPP
7. Literatura cytowana
8. Aneks

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok