Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-210-9

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Rozpoczęta w bieżącym roku nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 może być sprzyjającym okresem realizacji tzw. projektów hybrydowych ppp, łączących w jednym budżecie projektowym środki partnera publicznego, partnera prywatnego oraz finanse pochodzące ze źródeł dotacyjnych lub zwrotnych, dostępne w ramach nowych programów operacyjnych, czerpiących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. O przydatności tego rodzaju przedsięwzięć, szczególnie wobec kurczących się finansowych zasobów jednostek samorządu terytorialnego oraz konieczności zapewnienia ekonomicznej trwałości projektów, może przekonywać dotychczasowa praktyka nawiązywania tego typu współpracy. W niniejszym numerze „Biuletynu partnerstwa publiczno-prywatnego” przedstawiamy zmiany w systemie wdrażania polityki regionalnej UE, jakie doprowadziły do deklarowanego w regulacjach UE i prawie polskim otwarcia na projekty hybrydowe w perspektywie 2014-2020. Poszczególni autorzy omawiają również szczegółowo proces nawiązania największego w Polsce i jednego z najistotniejszych w skali Europy projektu hybrydowego zrealizowanego w Poznaniu. Doświadczenia w łączeniu środków UE, w tym również tych o charakterze zwrotnym, mogą się okazać użyteczne dla nowych beneficjentów, planujących przedsięwzięcia w obecnej perspektywie. Niezależnie od tego, na ile nowe programy operacyjne będą otwarte na możliwość finansowania infrastruktury sportowej czy edukacyjnej, warto zapoznać się z tym, jak realizować je we współpracy z sektorem prywatnym. Mam tu na myśli część przedsięwzięć z zakresu sportu i rekreacji, które mogą być wykonywane w formule koncesyjnej, dlatego warto o nich przeczytać w kontekście prawa budżetowego. Niezależnie od intencji i planów stron w postępowaniu o uzyskanie statusu partnera prywatnego, ich interesy powinny być zabezpieczone stosownymi środkami ochrony prawnej.

Spis treści

I. Wstęp
II. Projekty hybrydowe w nowej perspektywie
2.1 Ppp a fundusze unijne – możliwość realizacji projektów hybrydowych w perspektywie finansowej 2014-2020 na tle doświadczeń lat 2004-2013
III. Ppp w praktyce
3.1 Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze sportowo-rekreacyjnym
3.2 Poznańska spalarnia w ppp – studium przypadku
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1 Podsumowanie najważniejszych kwestii z debaty online: „PPP. Instrumenty finansowe – możliwość rozwoju czy regres?”
4.2 „Partnerstwo publiczno-prywatne – od pomysłu do wyboru partnera prywatnego” nowa publikacja Ministerstwa Gospodarki
4.3 Misja studyjna ppp w Kanadzie
V. ABC ppp
5.1 Pozabilansowy charakter umowy o koncesji na usługi
5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy
5.3 Środki ochrony prawnej w postępowaniach na wybór partnera prywatnego

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Raport

PPP w ochronie zdrowia (11 biuletyn PPP)

Zobacz
Projekt Partnerstwo Publiczno-Prywatne (1 biuletyn PPP)

Raport

Projekt Partnerstwo Publiczno-Prywatne (1 biuletyn PPP)

Zobacz
Analiza finansowo-ekonomiczna PPP (4 biuletyn PPP)

Poradnik

Analiza finansowo-ekonomiczna PPP (4 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok