Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-253-6

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Jednym z najważniejszych sektorów usług użyteczności publicznej jest ochrona zdrowia. W niewielu innych obszarach kontakt na linii władza publiczna – obywatel ma tak bezpośrednie przełożenie na opinię wyborców o jakości administracji publicznej. Jednocześnie jest to dziedzina, w której postęp wiedzy znacznie wyprzedza możliwości budżetu państwa i samorządów. W polskim systemie finansowania służby zdrowia, podobnie zresztą jak w innych tego typu systemach opartych na formalnie publicznym systemie finansowania usług zdrowotnych, mamy do czynienia z rozdźwiękiem między sferą infrastruktury ochrony zdrowia a systemem finansowania usług świadczonych przy wykorzystaniu samorządowej lub regionalnej sieci placówek ochrony zdrowia. Nie dziwi zatem, że to budowa nowych ośrodków zdrowia, względnie ich modernizacja, jest jednym z popularniejszych przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na taki stan rzeczy nakłada się mozaika rozwiązań organizacyjnych, w tym również nie całkiem sprecyzowane zasady świadczenia usług zdrowotnych na zasadach komercyjnych. Jest to skomplikowana sytuacja, w której każdy projekt ppp wymaga osobnej analizy. W niniejszym numerze „Biuletynu ppp” przedstawiamy przekrój rynku partnerstwa i koncesji w ochronie zdrowia.

Kolejnym obszarem realizacji projektów ppp jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej, w której niebagatelną rolę odgrywają zasady gospodarowania wkładem majątkowym i możliwość przejęcia przez partnera prywatnego niektórych składników majątkowych tytułem wynagrodzenia. Praktyka realizacji tego typu projektów jest coraz bogatsza, a w niektórych przypadkach cel publiczny może być osiągany również w formule ppp sensu largo, tj. bez stosowania Ustawy o ppp czy Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Warto zapoznać się z przedstawionymi powyżej doświadczeniami, aby sprawniej realizować przedsięwzięcia ppp w przyszłości.

Jak pokazuje kolejne badanie potencjału rynku ppp oraz przygotowania przedsiębiorców przeprowadzone w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”, wzrasta potencjał administracji i sektora prywatnego w przypadku przedsięwzięć partnerskich, dlatego warto prześledzić, co obecnie dzieje się na rynku ppp, gdyż każdy sukces przekłada się na kolejne realizacje. Dobrą oznaką dla rozwoju ppp są omawiane w niniejszym numerze „Biuletynu ppp” zmiany w regulacjach odnoszących się do przygotowania inwestycji we wspomnianej formule. Szczególnie istotne mogą okazać się zmiany dotyczące zasad rachunkowości budżetowej dla wydatków związanych z projektami ppp.

Spis treści

I. Wstęp
II. Ppp w ochronie zdrowia
III. Ppp w praktyce
3.1. Ppp w ochronie zdrowia – przykład jednego z najlepszych projektów
3.2. Projekt rozbudowy Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni – studium przypadku
3.3. Projekt rewitalizacji w ramach spółki o kapitale mieszanym – studium przypadku
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Podsumowanie wyników badania przeprowadzonego wśród podmiotów publicznych
4.2. Doświadczenia i dobre praktyki francuskie w zakresie ppp – relacja z wizyty studyjnej w Paryżu
4.3. Konkurs 3P – ostatnia szansa na bezpłatne doradztwo dla podmiotów publicznych na planowane przedsięwzięcia w formule ppp
V. ABC ppp
5.1. Kryteria wyboru partnera prywatnego
5.2. Prawnopodatkowe aspekty wyboru ppp jako formy realizacji zadań publicznych
5.3. Projektowane zmiany w przepisach dotyczących ppp – uwagi i sugestie
5.4. Gospodarka nieruchomościami publicznymi w umowach o ppp

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Projekty hybrydowe UE 2014-20  (12 biuletyn PPP)

Poradnik

Projekty hybrydowe UE 2014-20 (12 biuletyn PPP)

Zobacz
Rynek PPP w Polsce  w obszarze ochrony zdrowia

Raport

Rynek PPP w Polsce w obszarze ochrony zdrowia

Zobacz
Projekt Partnerstwo Publiczno-Prywatne (1 biuletyn PPP)

Raport

Projekt Partnerstwo Publiczno-Prywatne (1 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok