Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk - Informator

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2017

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Z myślą o wszystkich pracodawcach, dla których kapitał ludzki jest elementem kluczowym w zarządzaniu organizacją, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wspólnie z firmami zrzeszonymi w PSZK wypracowało zbiór norm i standardów przeprowadzania wysokiej jakości programów staży i praktyk. W niniejszym dokumencie zawarte zostały Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk wraz ze szczegółowym omówieniem każdego z punktów zawartych w Ramach. Razem tworzą one Informator do Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Warto jednak pamiętać, że przestrzeganie zasad opisanych w dokumencie jest dobrą praktyką, jednak nie ma on charakteru formalnego. Oznacza to, że jeżeli szczegółowe przepisy określają dla danej formy praktyk konkretne rozwiązania w zakresie zapewniania jakości, to w pierwszym rzędzie pracodawca przyjmujący praktykantów lub stażystów musi przestrzegać tych przepisów, natomiast rozwiązania określone w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk mogą być stosowane tylko w zakresie nieuregulowanym szczegółowymi przepisami.

Spis treści

Wprowadzenie
Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk – dokument główny
Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk – opis modułów
I. Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja
II. Umowa
III. Walor edukacyjny
IV. Opieka i mentoring
V. Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna
VI. Ocena programu

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Praktyki i staże zawodowe. Poradnik dla przedsiębiorcy

Poradnik

Praktyki i staże zawodowe. Poradnik dla przedsiębiorcy

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań