Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań

Kapitał ludzki Rozwój kompetencji

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-309-0

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przez siedem lat realizacji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego dostarczał wiarygodnych danych na temat polskiego rynku pracy. Monitorował, jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, a także system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce. Wyniki badań BKL pozwoliły obalić wiele z mitów dotyczących polskiego rynku pracy. Przygotowane analizy wykorzystywane były do projektowania interwencji publicznych w obszarze kapitału ludzkiego, kreowania strategii rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach czy przygotowywania regionalnych strategii walki z bezrobociem. Odwołania do publikacji BKL można znaleźć w opracowaniach przygotowywanych dla Komisji Europejskiej, dane BKL stanowią też wkład do EU Skills Panorama.

Publikacja „Polski rynek pracy– wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015" zamyka ten cykl badań BKL. Jest też selektywnym podsumowaniem zebranych wyników. Naszą intencją było sformułowanie w wybranych obszarach rekomendacji dla polityk publicznych, zwłaszcza edukacyjnej, rynku pracy i społecznej. W niniejszej publikacji zwracamy uwagę na problemy będące fragmentem szerokiego spektrum nowych wyzwań rozwojowych.

Zapraszamy do lektury licząc, że zawarte w Raporcie rekomendacje będą ważnym głosem w dyskusji o polskim rynku pracy.

Spis treści

Niedopasowanie kompetencyjne
Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej
Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych.
Wydłużenie okresu kariery zawodowej – polityka organizacyjna wobec wyzwań związanych z procesem starzenia się ludności
Uczenie się przez całe życie – „akcelerator” rozwoju
Rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok