Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

PPP Współpraca i partnerzy

Seria: Sesam

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2015

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-389-2

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W jaki sposób prowadzić projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne? Jedną z metod zapraszania podmiotów prywatnych do pracy ku dobru wspólnemu jest formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: PPP). Jej wykorzystanie, szczególnie w działaniach rewitalizacyjnych, nie ma w Polsce zbyt bogatej historii. Dotychczas nie udało się zgromadzić wystarczająco wielu doświadczeń, aby można było na ich podstawie promować modelowe rewitalizacyjne projekty PPP. W prezentowanym opracowaniu posługujemy się co prawda opisami polskich projektów PPP w rewitalizacji, należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jedynie częściowo odpowiadają one dzisiejszemu podejściu do rewitalizacji. Niniejszy podręcznik jest próbą zaprezentowania najważniejszych elementów projektów PPP w rewitalizacji. W pierwszej części zaprezentowano syntetycznie systemowe podstawy prowadzenia rewitalizacji w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Następnie omówiono najważniejsze cechy PPP. Obie części wprowadzające ilustrowane są przykładami z praktyki polskiej i zagranicznej. W części trzeciej, skoncentrowano się na zaprezentowaniu możliwości wykorzystania PPP w rewitalizacji. Dokonano również przeglądu potencjalnych źródeł fi nansowania takich projektów w perspektywie 2014-2020.

Spis treści

1. ABC rewitalizacji
Kiedy potrzebne są działania rewitalizacyjne?
Co oznacza właściwa rewitalizacja?
Programowanie rewitalizacji
Rola samorządu. Aspekty organizacyjne
Finansowanie rewitalizacji
2. ABC PPP
Czym jest PPP?
PPP w polskim systemie prawnym
Źródła fi nansowania projektów PPP
Hybrydowe PPP
3. PPP w rewitalizacji
Przygotowanie projektu
Współpraca z partnerem prywatnym
Dobre i złe praktyki
Finansowanie z wykorzystaniem środków europejskich

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 11 (188) 2018

Zobacz
Raport Scale UP

Raport

Raport Scale UP

Zobacz
Rozwijaj biznes inteligentnie

Poradnik

Rozwijaj biznes inteligentnie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok