Autorzy: Praca zbiorowa

Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2020

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W drugiej połowie 2020 r. opracowano raport pt. Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Badanie miało charakter eksploracyjny - gromadzący wiedzę pozwalającą na uwzględnienie zagadnień gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach przeprowadzonych prac, zidentyfikowano megatrendy w zakresie GOZ - grupy trendów, które porządkują spektrum obserwowanych zmian. Wśród nich wyróżniono:

 1. Nowe źródła energii i efektywność energetyczna;
 2. Selektywna zbiórka odpadów i recykling;
 3. Zmiany zachowań konsumentów;
 4. Poszukiwanie nowych modeli biznesowych;
 5. Ekoprojektowanie;
 6. Zmiany w obszarze policy;
 7. Zielone zamówienia publiczne.


Zgodnie z wynikami badania, najważniejszymi uwarunkowaniami wdrażania GOZ są:

 • niska świadomość uczestników rynku. Przedsiębiorcy są świadomi negatywnego oddziaływania na środowisko, jednak w niewystarczającym stopniu podejmują działania je ograniczające  – powodem, oprócz kosztowności rozwiązań, jest brak wystarczającej wiedzy.
 • wiedza (luki kompetencyjne) - przestawienie modelu biznesowego na GOZ wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry. Braki w tym zakresie blokują idee GOZ zarówno na etapie inicjowania,  wdrożenia i tworzenia nowych modeli biznesowych.
 • długofalowość inwestycji - inwestycje w zakresie GOZ są inwestycjami w przypadku których na korzyści trzeba czekać. W kwestii dostępności zasobów, znaczenie ma wielkość przedsiębiorstwa i skala działalności.
 • uwarunkowania prawne - nie identyfikuje się braku odpowiednich aktów prawnych. Problemem jest ich rozproszenie (regulacje nie są zebrane w jednym miejscu).  Kwestie prawne można uznać za jedne z najskuteczniejszych stymulant wprowadzania rozwiązań w kierunku GOZ. Konieczność dostosowania wynikająca z legislacji, w zasadzie daje gwarancję szerokiego wdrożenia danego rozwiązania.
 • inne istotne stymulanty wprowadzania rozwiązań zgodnych z GOZ to: uwarunkowania rynku oraz działania sektora publicznego stymulujące rozwój i wdrażanie GOZ.

  Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Nowe źródła energii i efektywność energetyczna;
 2. Selektywna zbiórka odpadów i recykling;
 3. Zmiany zachowań konsumentów;
 4. Poszukiwanie nowych modeli biznesowych;
 5. Ekoprojektowanie;
 6. Zmiany w obszarze policy;
 7. Zielone zamówienia publiczne.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna – Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna – Broszura

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Listopad 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Listopad 2021

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań