Autorzy: Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Anna Dyjas-Pokorska, Marta Kudrewicz-Roszkowska, Łukasz Makuch, Hanna Uhl

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu

CSR

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Przeprowadzone przez PARP w XII 2011 roku badanie „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” jest największym i najbardziej kompleksowym badaniem przeprowadzonym dotychczas w Polsce dotyczącym stanu wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu. Oparcie jego metodologii o normę ISO 26000, która jest nowym dokumentem, ale też kompleksowo ujmuje zagadnienie społecznej odpowiedzialności i integruje zasady i zapisy dotychczas istniejących wytycznych i standardów, pozwala zapewnić, że badanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do najlepszej praktyki międzynarodowej. Ważnym elementem badania, jest ujęcie w próbie zarówno firm mikro, małych i średnich jak i dużych.

Celem badania było:

  • pomiar stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu;
  • analiza praktyk w zakresie CSR w polskich przedsiębiorstwach;
  • wskazanie obszarów CSR, które przedsiębiorcy planują rozwijać w najbliższej przyszłości;
  • opracowanie portfela wskaźników w obszarze CSR, które będą uzupełniały pomiar ewaluacji ex-post dla wybranych grup beneficjentów POIG.

Koncepcja badania została oparta o normę ISO 26000 i odnosi się do 7 obszarów odpowiedzialności społecznej: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko, uczciwie praktyki rynkowe, relacje z konsumentami oraz zaangażowanie społeczne i rozwój.

Badanie objęło zarówno ogólnopolska próbę przedsiębiorców (n=850) jak również  próbę beneficjentów (n=400) wybranych Działań PO IG, wdrażanych przez PARP. Badaniem zostali objęci beneficjenci tych Działań, których celem było zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności wpisuje się w strategiczne dokumenty dotyczące rozwoju gospodarczego Polski, m.in. w założenia Strategii Rozwoju Kraju, w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (stanowiące odzwierciedlenie celów Strategii Lizbońskiej) oraz Strategię Europa 2020. W związku z podejmowanymi i planowanymi działaniami administracji publicznej w zakresie promowania oraz wspierania praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, konieczne było przeprowadzenie badania, które pozwoliłoby na ocenę obecnej sytuacji poprzez zbadanie świadomości idei odpowiedzialności społecznej oraz analizę stanu wdrażania standardów CSR w polskich przedsiębiorstwach. Dotychczasowe badania w obszarze CSR skupiały się na dużych firmach, bądź na samej znajomości zagadnienia, pomijając przedsiębiorstwa małe i średnie.

Spis treści

Streszczenie wyników
English summary
Kontekst realizacji ewaluacji i opis metodologii
Ogólne informacje na temat badanych Działań PO IG 
Społeczna odpowiedzialność biznesu – teoria i praktyka 
Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu 
Standardy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu
Przegląd wyników wybranych badań zaangażowania w działania CSR firm MŚP
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło wartości firmy 
Podsumowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu – komentarz do ogólnopolskich badań firm 2011
Ogólne informacje dotyczące prób wykorzystanych w badaniu 
Opis sposobu prezentacji wyników w raporcie 
Opis wyników
CSR – opinie i doświadczenia polskich firm 
Ład organizacyjny 
Prawa człowieka
Relacje z pracownikami
Środowisko 
Uczciwe praktyki rynkowe
Relacje z konsumentami 
Zaangażowanie społeczne i rozwój
Plany wdrażania działań CSR 
Wnioski z badań i rekomendacje

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Dobry biznes, czyli CSR w MŚP

Dobre praktyki

Dobry biznes, czyli CSR w MŚP

Zobacz
Zwiększenie konkurencyjności  regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu

Ewaluacja

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu

Zobacz
Co nam daje CSR? Dobre praktyki

Dobre praktyki

Co nam daje CSR? Dobre praktyki

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok