Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego – Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania kondycji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym Projektu ISR jest ujawnianie symptomów pogarszającej się ich sytuacji ekonomiczno–finansowej, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością. Identyfikacja stanu przedsiębiorstw prowadzona jest z wykorzystaniem opracowanych w tym celu specyficznych modeli predykcyjnych – wielozmiennych modeli logitowych z oceną prawdopodobieństwa warunkowego. W wyniku ich zastosowania uzyskuje się indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa objętego badaniem, ustalone w warunkach bieżącego stanu kondycji ekonomiczno–finansowej, wartości prawdopodobieństw wystąpienia stanu upadłości w perspektywie jednegor.. Agregacja indywidualnych prawdopodobieństw jest podstawą wyznaczenia wartości odsetka upadłości przedsiębiorstw, skalowanego względem liczby sądowych postępowań upadłościowych.

Spis treści

UWAGI WPROWADZAJĄCE  
A OGÓLNA SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW (2007 – 2013)  
1 LICZBA I STRUKTURA SĄDOWYCH POSTĘPOWAŃ UPADŁOŚCIOWYCH (SPU)  
2 REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE UPADŁOŚCI
3 KSZTAŁTOWANIE SIĘ ODSETKA UPADŁOŚCI (OU)  
4 ANALIZA BRANŻOWEGO BAROMETRU UPADŁOŚCI (BBU)  
5 POTENCJAŁ EKONOMICZNY
6 EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA  
B STOPIEŃ ZAGROŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW (2007 – I KW 2014)  
1 ZMIANY STOPNIA ZAGROŻENIA NA POZIOMIE OGÓLNYM  
2 STOPIEŃ ZAGROŻENIA WEDŁUG KLAS WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW  
3 WZORCE NORMATYWNE STOPNIA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ  
4 RANKING DZIAŁÓW PKD WEDŁUG SYNTETYCZNEJ MIARY OCENY (MSO)  
C POTENCJAŁ EKONOMICZNY I WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW (2007 – I KW 2014)
1 LICZBA PRACUJĄCYCH  
2 NAKŁADY INWESTYCYJNE
3 WARTOŚĆ AKTYWÓW  
4 KAPITAŁ WŁASNY  
5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
6 WYNIK FINANSOWY NETTO
7 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
8 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
D EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW (2007 – I KW 2014)
1 WSKAŹNIK OGÓLNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ (WOSF)  
2 POZIOM ZADŁUŻENIA (WZO)  
3 ZDOLNOŚĆ OBSŁUGI ZADŁUŻENIA (WZOZ)  
4 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA (WPB)  
5 SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA (CZ, CN, CZKR, CGOT)
6 POZIOM RENTOWNOŚCI (ROS, ROA)  
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Monitoring budownictwa - raport branżowy ISR

Raport

Monitoring budownictwa - raport branżowy ISR

Zobacz
Propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw

Raport

Propozycja prognoz ostrzegawczych dla polityki rozwoju województw

Zobacz
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego w perspektywie regionalnej - Województwo Małopolskie

Raport

Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia finansowego w perspektywie regionalnej - Województwo Małopolskie

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok