Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2001

Język: PL

ISBN: 83-88802-16-X

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Opracowanie ma na celu ukazanie związków pomiędzy polityką regionalną a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zostało w nim zaprezentowane miejsce sektora MSP w polityce regionalnej, jego miejsce w wydatkach Funduszy Strukturalnych UE, miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w strategiach rozwoju lokalnego oraz przedstawione zostało kilka przykładów wykorzystania sektora MSP dla rozwoju regionu.

Spis treści

Rozdział 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny
Rozdział 2. Miejsce MSP w wydatkach z funduszy strukturalnych UE w latach 1994–1999
Rozdział 3. MSP w strategiach rozwoju regionu. Analiza wybranych przykładów
Rozdział 4. Rozwój regionu i sektora MSP – opis wybranych przypadków

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w RFN

Raport

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w RFN

Zobacz
Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw

Raport

Europejski sondaż małych i średnich przedsiębiorstw

Zobacz
Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do UE

Raport

Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do UE

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok