Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2011

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W po lityce gospodarczej oraz polityce innowacji termin „klaster” zwykle oznacza geograficzną k oncentrację działalności gospodarczej i innowacyjnej. Michael E. Porter definiuje klastry jako “geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm i instytucji z określ onej branży”, które współpracują a jednocześnie konkurują ze sobą. Według tej popularnej definicji klastry wspierają rozwój gospodarczy poprzez specjalizację regionów – skupianie się na działalności, w ramach której firmy uzyskują większą produktywność po przez dostęp do zewnętrznych korzyści skali lub innej przewagi konkurencyjnej.

An alizy zawarte w niniejszym raporcie podważają utarte przekonania na temat czynników rozwoju i innowacji w obrębie klastra. Na podstawie najwię kszego tego typu mię dzynarodowego benchmarkingu ponad 140 organizacji klastrów i polityk klastrowych z dziewięciu państw europejskich stwierdzono, że wpływ ekonomiczny klastrów zależy od wielu czynników niepowiązanych ze specjalizacją regionów poprzez koncentrację geograficzną klastra. Doskonałość w zarządzaniu klastrem i oferta oraz częstotliwość usług powiązanych dl a przedsiębiorstw stanowią istotne czynniki determinujące jego oddziaływanie na otoczenie . Analizy organizacji klastrów i polityk klastrowych również wskazują na wiele innych czynników kluczowych dla rozwoju i charakterystyki klastra

Spis treści

1 Wstęp
2 Wyniki benchmarkingu organizacji zar ządzających klastrem
3 Wyniki benchmarkingu programów klastrowych
4. Rekomendacje w zakresie polityki
Autorzy
Opis programów klastrowych

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie

Poradnik

Polityki klastrowe w Europie - przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie

Zobacz
Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Poradnik

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Zobacz
Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?

Poradnik

Innowacje w klastrach. Jak chronić własność intelektualną?

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań