I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2017

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

I raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach został przygotowany na podstawie badań prowadzonych w 2016 r., przez zespół ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Opracowanie jest syntezą (tzw. Raport Łączny) nowego cyklu analiz, których celem jest m.in. określenie kluczowych trendów makroekonomicznych oraz innych zewnętrznych uwarunkowań procesów upadłości przedsiębiorstw, a także identyfikacja stopnia zagrożenia upadłością na poziomie branż i w innych potencjalnie istotnych, z punktu widzenia polityki gospodarczej, przekrojach. Jego podstawą są finalne wyniki analiz, wnioski i rekomendacje, szerzej omawiane w:
•    I Raporcie z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – komponent makroekonomiczny,
•    I Raporcie z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – komponent mikroekonomiczny.
Podstawą metodologiczną badań są narzędzia wypracowane i rozwijane w ramach projektu „Instrument Szybkiego Reagowania” w latach 2011-2013”

Przedmiotem rozważań komponentu makroekonomicznego jest stan koniunktury polskiej gospodarki oraz budowa średniookresowych prognoz podstawowych wskaźników makroekonomicznych; zarówno na poziomie zagregowanym, jak i w wybranych przekrojach.

Z kolei celem badania przedsiębiorstw w komponencie mikroekonomicznym jest ujawnianie
symptomów pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wraz ze wskazaniem wielkości i obszarów zagrożenia upadłością.

Raport składa się z 4 części:
•   komponent makroekonomiczny
•   komponent mikroekonomiczny
•   raport łączny
•   synteza

Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn.”Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016 – 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Metodyka badania została oparta o Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) - narzędzia polityki gospodarczej, stanowiącego odpowiedź na zagrożenie upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych realizowanego przez PARP w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w Krakowie. To wznowienie działań z wykorzystaniem ISR po ponad dwuletniej przerwie.

Spis treści

Cz.1. Komponent makroekonomiczny

I. Wprowadzenie

II. Diagnoza koniunktury w polskiej gospodarce oraz analiza perspektyw rozwojowych

Cz.2 Komponent mikroekonomiczny

I. Synteza wyników badań w obszarze mikroekonomicznym

II. Raport z badań w obszarze mikroekonomicznym

Cz.3 Raport łączny

Synteza

Wprowadzenie

I. Bieżące uwarunkowania kondycji sektora przedsiębiorstw

II. Perspektywy polskiej gospodarki – prognozy średniookresowe

III. Sytuacja demograficzna przedsiębiorstw

IV. Mikroekonomiczna prognoza zagrożenia upadłością

V. Obszary zagrożenia upadłością

Cz.4 Synteza

I. Synteza – wyniki analizy

II. Wnioski i rekomendacje

 

 

 

 

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Dobre praktyki

Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań