Ewaluacja ex post Działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2016

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

U genezy PO RPW 2007-2013 leżą negocjacje z Unią Europejską, w wyniku których uzyskano dodatkową pulę środków dedykowanych najmniej wówczas rozwiniętym społecznie i gospodarczo regionom Unii Europejskiej, tj. pięciu województwom Polski Wschodniej. Przyczyną realizacji Programu w tej części kraju była jego mniejsza dostępność i generalne zapóźnienie rozwojowe. Wskaźniki konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw funkcjonujących w makroregionie osiągały bardzo niskie wartości. Wspieranie bardzo zaniedbanej infrastruktury drogowej stanowić miało skuteczny pomost do osiągnięcia zaplanowanego w szerszej perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego tej części kraju. Projekty drogowe realizowane w ramach Działania IV.1 PO RPW 2007-2013 podzielić można na trzy typy: budowa mostów w miejscowości Połaniec i Kamień, dzięki którym nastąpiła istotna poprawa powiązań pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju, modernizacja bądź budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich oraz budowa dróg obwodowych w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrów miast.

Spis treści

1. Opis przedmiotu
2. Opis metodologii i sposobu realizacji badania
3. Charakterystyka projektów zrealizowanych w ramach Infrastruktura drogowa
4. Ocena projektów transportowych Działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 ze względu na zwiększenie dostępności transportowej, poziomu bezpieczeństwa oraz dostępu do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych i przejść granicznych
5. Ocena projektów transportowych Działania IV.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 ze względu na pobudzenie i rozwój przedsiębiorczości
6. Podsumowanie

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Raport

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań