Autorzy: Izabela Jakubowska

Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej

Zamówienia publiczne Współpraca i partnerzy

Seria: Kapitał Ludzki

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-256-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, dążą do wspierania rozwoju technologii informatycznych i szerszego ich stosowania, zarówno w relacjach między przedsiębiorcami, jak również na potrzeby usług świadczonych przez administrację publiczną. Prowadzone aktualnie prace legislacyjne w zakresie modernizacji dyrektyw dotyczących zamówień publicznych mają na celu m.in. przejście na w pełni elektroniczną komunikację w procesie udzielania zamówień publicznych.

Elektroniczne zamówienia publiczne są wykorzystywane w różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich. W publikacji omówiono systemy e- zamówień stosowane w Irlandii, Francji, Włoszech oraz Portugalii. Mając na uwadze bogate doświadczenia krajów UE we wdrażaniu e-zamówień oraz fakt, że elektronizacja zamówień publicznych jest procesem nieuniknionym również w Polsce, zachęcamy do lektury i stosowania instrumentów elektronicznych przewidzianych również w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Spis treści

Elektroniczne zamówienia publiczne w Irlandii
Elektroniczne zamówienia publiczne we Francji
Elektroniczne zamówienia publiczne we Włoszech
Elektroniczne zamówienia publiczne w Portugalii

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Poradnik

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Zobacz
Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce

Raport

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce

Zobacz
Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce

Raport

Innowacyjne zamówienia publiczne w Polsce

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok