Autorzy: Karol Demski, Praca zbiorowa

Efekty dofinansowanego kształcenia w grupie wiekowej 50 plus

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2009

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Tematyka badania skoncentrowana została na strategicznej grupie beneficjentów, tj. osobach w wieku 50 lat lub więcej. Kwestia wsparcia pięćdziesięciolatków coraz częściej pojawia się w debacie publicznej. W tym kontekście, najczęściej wskazuje się na narastający problem przedwczesnego wycofywania się i „wypychania” z rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym, co może rodzić szereg negatywnych konsekwencji, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społeczno-gospodarczym. Problemy te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście kryzysu demograficznego, który w coraz większym stopniu dotyka nasze społeczeństwo.
Celem niniejszej ewaluacji była weryfikacja, na ile wsparcie udzielone tej grupie wiekowej, przyniosło oczekiwane rezultaty, patrząc z perspektywy uczestników projektów finansowanych z EFS. Dla podniesienia użyteczności wyników ewaluacji, schemat przeprowadzonych analiz obejmował porównania skuteczności różnych typów wsparcia pod kątem identyfikacji tych, które mają największy wpływ na aktywność zawodową ich uczestników. Biorąc pod uwagę dostępne informacje na temat form wsparcia, osobnymi analizami objęte zostały studia podyplomowe, szkolenia oraz szkolenia wspomagane elementem doradczym.

Spis treści

Kontekst badania
Pytania badawcze
Logika wsparcia
Efekty wsparcia
Studia podyplomowe vs. szkolenia
Szkolenia informatyczne vs. insformatyczne studia podyplomowe
Studia podyplomowe vs. szkolenia z komponentem doradczym

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Ewaluacja

Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów

Zobacz
Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Raport

Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje - kwiecień 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - kwiecień 2020

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań