Autorzy: Praca zbiorowa

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport zawiera wyniki badania rozwiązań w zakresie monitorowania IS oraz PPO w wybranych państwach UE.

Celem głównym badania było dokonanie identyfikacji i przeglądu rozwiązań z zakresu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania, stosowanych w wybranych krajach UE. Do benchmarkingu międzynarodowego zostały wybrane: Szwecja i Holandia oraz Węgry, Włochy i Portugalia.

Z raportu można się dowiedzieć m.in.:

 • jaki jest stan systemu monitorowania?
 • jakie można wyróżnić funkcje monitorowania?
 • jakie są główne elementy systemu monitorowania – m.in. źródła informacji, wskaźniki i metody stosowane do monitorowania?
 • w jaki sposób funkcjonuje i jak jest zorganizowany PPO?
 • jakie są kanały rozpowszechniania wyników monitorowania i PPO?

Zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Wykaz skrótów
 2. Streszczenie
 3. Podsumowanie wyników badania
 4. Opis metodologii badania
 5. Wyniki badania i analizy danych
 6. Materiały źródłowe, bibliografia

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Biuletyn Euro Info 6/2021

Poradnik

Biuletyn Euro Info 6/2021

Zobacz
Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Raport

Badania CAWI oraz IDI w ramach ewaluacji on-going działań 2.2 i 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020

Zobacz
Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Raport

Business Pulse Survey Polska: Podsumowanie wyników IV edycji badania

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań