Pomiń nawigację

Autorzy: Witold Załęski

Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce - Finansowanie zwrotne

Instytucje Otoczenia Biznesu Dokapitalizowanie Na start Badania i inwestycje Współpraca i partnerzy

Seria: KSU

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2012

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Niniejszy raport „Badanie rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce – Finansowanie zwrotne” jest częścią szerszego projektu realizowanego przez konsorcjum: PSDB Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. i ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., w ramach zlecenia koordynowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach którego realizowane są badania rynku usług, w czterech obszarach funkcjonalnych usług świadczonych w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU):
1. Ochrona środowiska i eko-innowacje,
2. Transfer technologii,
3. Finansowanie zwrotne,
4. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Spis treści

1. Wstęp.
Metodologia badania.
2. Podsumowanie i rekomendacje.
3. Określenie popytu na zwrotny kapitał zewnętrzny w sektorze MSP w Polsce.
Czynniki determinujące popyt.
Wielkość kapitału, na który występuje największe zapotrzebowanie w sektorze MSP.
Sektory, które zgłaszają największe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
Rodzaje podmiotów, które najbardziej odczuwają lukę finansową w zakresie finansowania zewnętrznego.
Etapy z cyklu życia przedsiębiorstwa oraz zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne.
Charakterystyka transakcji.
Charakterystyka kredytobiorców i pożyczkobiorców pod kątem zdolności do zabezpieczania kwot zadłużenia.
Uwarunkowania lokalizacyjne.
4. Ograniczenia i bariery w dostępie do finansowania zwrotnego.
Odmowy udzielenia finansowania zwrotnego podmiotom sektora MSP - skala i przyczyny.
Udział firm, które rezygnowały z ubiegania się o finansowanie zwrotne.
Poziom i zakres wiedzy o istniejącej ofercie finansowania zwrotnego i zasadach jego pozyskiwania.
Źródła pozyskiwania pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Stopień zaufania do pozyskiwania finansowania zwrotnego.
Znaczenie zabezpieczeń w dostępie do finansowania.
Bariery prawne w dostępie do finansowania zwrotnego.
5. Banki w Polsce z realną ofertą dla MSP ze szczególnym uwzględnieniem firm mikro.
Obecna oferta banków.
Wybór banków najbardziej aktywnych w obszarze finansowania MSP.
Plany działań w najbliższych 12 miesiącach.
Znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w polityce i działaniu banków.
6. Leasing i inne narzędzia zwrotne.
7. Załączniki.
Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Grupowego z udziałem przedstawicieli ‘strony popytowej’
Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Grupowego z udziałem przedstawicieli ‘strony podażowej’
Kwestionariusz CAPI.

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników