Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – XIII raport łączny

Seria: Instrument Szybkigo Reagowania

Rodzaj publikacji: Raport

Rok wydania: 2014

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

W ostatnich dwóch kwartałach gospodarka Polski znajdowała się wciąż w niepewnym otoczeniu zewnętrznym, które charakteryzowało się m.in. brakiem wyraźnych oznak poprawy sytuacji gospodarczej. Napięta sytuacja w Europie wschodniej pozostawia też wiele niepewności co do rozwoju gospodarczego w naszym kraju. Uniemożliwia to precyzyjne określenie poziomu wymiany handlowej z innymi krajami, szczególne Rosją i Ukrainą, oraz może być źródłem innych zaburzeń, istotnie utrudniających prognozowanie ekonomiczne. Obserwuje się obecnie sygnały ożywienia w strefie euro. Na tym tle odczyty danych o wzroście z I i II kwartału 2014 r. dla polskiej gospodarki są relatywnie dobre względem innych gospodarek europejskich i zostały przewidziane w poprzednich edycjach raportu. Wskazywać mogą one na ożywienie gospodarcze, jednak charakter tego ożywienia należy określić jako słabnący. Dodatkowo, po-dobnie jak w poprzednich wersjach raportu, należy podkreślić, że nie ma silnych i przekonujących argumentów za występowaniem recesji w horyzoncie sześciu kwartałów. Zaobserwowane nowe dane oraz podejście modelowe upoważnia do przedstawienia pozytywnego scenariusza prognostycznego, w którym w najbliższych kwartałach należy się spodziewać ożywienia wzrostu gospodarczego, zintensyfikowania produkcji i wzrostu handlu. Wynikająca z prognoz poprawa sytuacji i powrót na ścieżkę silniejszego wzrostu są jednak nadal obarczone dużą niepewnością.

Spis treści

SYNTEZA
WPROWADZENIE
I BIEŻĄCE UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE KONDYCJI SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW
1.1 Uwagi wprowadzające
1.2 Główne elementy sytuacji makroekonomicznej Polski
1.3 Pozycja cykliczna polskiej gospodarki
1.4 Potencjał ekonomiczny sektora przedsiębiorstw
1.5 Koniunktura w sektorach polskiej gospodarki
II PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI – PROGNOZY ŚREDNIOOKRESOWE
2.1 Uwagi wprowadzające
2.2 Główne trendy rozwojowe procesów gospodarczych w ujęciu zagregowanym – szeregi miesięczne
2.3 Krótkookresowa cykliczna prognoza PKB
2.4 Krótkookresowa prognoza PKB z wyłączonym elementem cyklicznym
2.5 Analiza jakości prognoz
III SYTUACJA DEMOGRAFICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
3.1 Uwagi wprowadzające
3.2 Pełna zbiorowość REGON
3.3 Postępowania upadłościowe i skreślenia z rejestru
3.4 Zagrożenie upadłością – bieżący okres
IV MIKROEKONOMICZNA PROGNOZA ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
4.1 Uwagi wprowadzające
4.2 Prognoza zagrożenia upadłością
V OBSZARY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
5.1 Zagrożenie upadłością w działach PKD
5.2 Top 10
SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIII

Raport

Synteza raportu ISR - Ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - XIII

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – VIII raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – VIII raport łączny

Zobacz
Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym  i makroekonomicznym projektu ISR – IX raport łączny

Raport

Analizy wykonane w komponentach mikroekonomicznym i makroekonomicznym projektu ISR – IX raport łączny

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań