Seria: Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2013

Język: PL

ISBN: 978-83-7633-201-7

Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Prawidłowe przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga odpowiedniego podziału zadań i ryzyk między partnerów projektu, jednak, jak pokazała dotychczasowa praktyka, ustalenia stron umowy o ppp, powinny w tym zakresie uwzględniać stanowisko instytucji finansowych. Zapraszamy do pogłębienia wiedzy na temat procesu analiz przedrealizacyjnych o zagadnienia analizy i alokacji ryzyk występujących w projektach ppp, z uwzględnieniem punktu widzenia podmiotów finansujących.

Wobec problemów z finansowym zamknięciem zawartych umów o ppp, warto również zapoznać się z uzupełniającymi badaniami na temat potencjału ekonomicznego instytucji publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w ramach ppp, ujętymi w „Raporcie z badania przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych”. Zostały one przeprowadzone w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Grupę badawczą dobrano celowo. W jej skład weszły firmy doradcze i instytucje finansowe, które, w ocenie autorów badań, mają największe doświadczenie w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem badania było m. in. uzyskanie opinii o rozwoju rynku ppp od doradców i instytucji finansujących tego typu projekty oraz ocena współpracy podmiotów prywatnych z otoczeniem zewnętrznym, w tym współpraca z ekspertami zewnętrznymi. Badanie posłużyło również zdefiniowaniu zakresu kompetencji i zadań, jakie należeć mogłyby do podmiotu odpowiedzialnego za rozwój polityki i praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Tym bardziej warto zapoznać się z doświadczeniami i dobrymi praktykami brytyjskimi w zakresie ppp, przedstawionymi w sprawozdaniu z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii, jaka miała miejsce w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Kwestie finansowania projektów ppp były poruszane również w trakcie jednej z debat ekspertów, co zostało opisane w niniejszym numerze „Biuletynu ppp”. Warto również przeanalizować zagadnienia związane z realizacją projektów parkingowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zapoznać się z rodzimymi doświadczeniami i perspektywami dla przedsięwzięć energetycznych i inwestycji z zakresu gospodarki odpadami.

Równie obiecująco zapowiada się dalszy rozwój rynku przedsięwzięć energooszczędnych (ESCO) zarówno w obszarze termomodernizacji, jak i modernizacji oświetlenia ulicznego, o czym rozmawiano w trakcie drugiej debaty ekspertów, relacjonowanej na łamach niniejszego wydania „Biuletynu ppp”. Osobno omówiono zagadnienia prawne dotyczące wdrażania przedsięwzięć ppp w obszarze oświetlenia ulicznego.

Spis treści

I. Wstęp
II. Analiza ryzyka w projektach ppp
2.1. Alokacja i zarządzanie ryzykiem w projektach ppp z punktu widzenia banków – model Project Finance
III. Ppp w praktyce
3.1. Realizacja zadań publicznych gminy w zakresie budowy i eksploatacji parkingów
3.2. Gospodarka odpadami i energetyka przyszłością ppp
IV. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego
4.1. Podsumowanie najważniejszych kwestii z debaty online „PPP – Termomodernizacja w praktyce”
4.2. Nowy cykl seminariów regionalnych z zakresu ppp dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
4.3. Gala finałowa drugiej edycji Konkursu 3P
4.4. O finansach w gronie ekspertów – relacja z debaty online
4.5. Doświadczenia i dobre praktyki brytyjskie w zakresie ppp – relacja z wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii
4.6. Raport z badania przedsiębiorców – firm doradczych i instytucji finansowych. Prezentacja wyników
V. ABC ppp
5.1. Ppp w sektorze oświetlenia ulicznego – modele realizacji przedsięwzięć

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Metodyki komparatora PPP i analiza ryzyka

Poradnik

Metodyki komparatora PPP i analiza ryzyka

Zobacz
Projekty hybrydowe UE 2014-20  (12 biuletyn PPP)

Poradnik

Projekty hybrydowe UE 2014-20 (12 biuletyn PPP)

Zobacz
PPP jako instrument realizacji polityki podmiotów publicznych (2 biuletyn PPP)

Raport

PPP jako instrument realizacji polityki podmiotów publicznych (2 biuletyn PPP)

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok