Wojciech Dziomdziora

Radca prawny, counsel w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Jest specjalistą w zakresie prawa telekomunikacji i nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, rynków regulowanych, ochrony informacji oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Doradza wiodącym firmom medialnym, informatycznym, telekomunikacyjnym i innym. Wspiera przedsiębiorców, szczególnie z branży mediów, telekomunikacji, IT i gospodarki elektronicznej w procesach regulacyjnych (reprezentacja przed UKE, KRRiT, UOKiK) oraz legislacyjnych. W latach 2006–2007 był członkiem KRRiT. Wcześniej pracował w TVN, w MKiDN, gdzie był dyrektorem Departamentu Prawnego oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest pełnomocnikiem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. ochrony danych osobowych i zarządzania informacją. Jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.