Pomiń nawigację

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny, obecnie prowadzi indywidualną praktykę zawodową w Warszawie. Jest współautorką publikacji książkowych pt. „Kadry i płace w instytucjach kultury” (2012 r.), „Wzory dokumentów w instytucjach kultury” (2013 r.), „Kadry i płace w instytucjach kultury” (2016 r.) oraz autorką publikacją „Związki zawodowe w zakładzie pracy” (2013 r.). Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w kancelariach prawnych, największych spółkach kapitałowych w Polsce oraz świadcząc wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym, korporacjom oraz instytucjom kultury. Na co dzień uczestniczy w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, sporządza opinie z zakresu prawa pracy oraz projekty wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Jej artykuły ukazały się w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w Prawie Spółek, w Biuletynie Euro Info oraz innych czasopismach. Od września 2016 r. aktywnie prowadzi blog www.
umowyzpracownikiem.pl dotyczący wszelkich umów zawieranych z pracownikami w ramach stosunku pracy.

Firma / Instytucja:

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.