Marek Gołąb

.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.