Marta Chorzępa-Starosta

DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski Radcowie Prawni, Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.p.

Aktualnie autor nie prowadzi prelekcji i wystąpień.