Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

16 styczeń 2019

Wsparcie biznesu z programów UE – Szkoła dla eksportera

Kiedy zastanawiamy się nad pozyskaniem wsparcia z Unii Europejskiej, z reguły myślimy o dotacjach. Nie są one jednak jedyną możliwością rozwoju biznesu z programów UE.

26 wrzesień 2018

Crowdfunding. Zasady działania i europejskie plany regulacyjne

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) staje się coraz popularniejszym sposobem poszukiwania środków finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć biznesowych. Dzieje się tak również w Polsce, g...

28 sierpień 2018

Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość. Szkoła Główna Handlowa

Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chcących podn...

13 lipiec 2018

242 firmy z 30 krajów z dofinansowaniem w ramach Instrumentu MŚP

242 małe i średnie przedsiębiorstwa z 30 krajów wybrała w ostatniej rundzie Komisja Europejska do finansowania w ramach I Fazy Instrumentu MŚP. Są wśród nich trzy firmy z Polski. Laureaci otrzymają łącznie...

19 kwiecień 2018

Zmiany na rynku ubezpieczeniowym. Znaczenie dla przedsiębiorców

Zamiarem autora niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń, gdyż będą one miały duże znaczenie dla przedsiębiorców – klientów zakładów oferujących...

16 marzec 2018

Zmiany w systemie zachęt inwestycyjnych. Nowe zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji

Trwają prace legislacyjne nad przepisami ustanawiającymi nowe zasady wspierania inwestycji, które docelowo mają zastąpić dotychczasowy, funkcjonujący od 20 lat, schemat wsparcia w ramach instrumentu specjalnych...

05 marzec 2018

Spory dotyczące podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa w sprawie mechanizmów ich rozstrzygania

Komisja Europejska 25 października 2016 r. przedstawiła projekt dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (COM(2016) 686 final). Podstawą...

28 luty 2018

Przedsiębiorczość rodzinna i jej sukcesja. Wyzwania oraz kierunki wsparcia biznesu familijnego

Firmy rodzinne ze względu na swój specyficzny charakter wyróżniają się spośród innych przedsiębiorstw. Pomimo że nie są przedmiotem tak dużego zainteresowania opinii publicznej, stanowią przykład jednej ...

23 luty 2018

Zmiany w przepisach dotyczących dochodzenia wierzytelności. Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2017 r.

Zatory płatnicze są nadal głównym problemem występującym w obrocie gospodarczym. Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa to podstawowy czynnik jego prawidłowego funkcjonowania. Wystarczy, że tylko...

09 listopad 2017

e-Składka – proste płatności do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku p...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok