Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

26 luty 2019

Szkoła dla eksportera - 35 filmów szkoleniowych na YouTube

„Szkoła dla Eksportera” to cykl wykładów online, które dostarczają rzetelnej wiedzy zarówno doświadczonym jak i początkującym eksporterom, a także osobom dopiero planującym rozpoczęcie działalności g...

16 styczeń 2019

Wsparcie biznesu z programów UE – Szkoła dla eksportera

Kiedy zastanawiamy się nad pozyskaniem wsparcia z Unii Europejskiej, z reguły myślimy o dotacjach. Nie są one jednak jedyną możliwością rozwoju biznesu z programów UE.

08 styczeń 2019

Ponad 10 godzin szkoleń z oznakowania CE w „Szkole dla eksportera”

Często otrzymujemy pytania dotyczące oznakowania CE na produktach wprowadzanych na rynek. Wątpliwości budzi sama konieczność stosowania znaku CE, jak również sposób jego uzyskania. Dlatego w ramach naszego cy...

30 sierpień 2018

Utkałam sobie biznes

– Tkactwo to malarstwo nićmi – mówi Marta Pokojowczyk, właścicielka wrocławskiego Interweave Studio, uczestniczka programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Dzięki udziałowi w programie zdobyła rzadk...

20 czerwiec 2018

Polski przedsiębiorca na rynku zamówień publicznych w Niemczech

W dniu 18 kwietnia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja niemieckiego prawa zamówień publicznych1. Jej celem było wdrożenie postanowień dyrektyw europejskich z 26 lutego 2014 r., a mianowicie ogólnej dyr...

20 czerwiec 2018

Zmiany przepisów określających zasady świadczenia usług turystycznych od 1 lipca 2018 r. Część II

Legalne funkcjonowanie na rynku usług turystycznych wymaga spełnienia szeregu warunków określonych w ustawie. Podjęcie działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powi...

20 czerwiec 2018

Znoszenie barier na unijnym rynku e-commerce. Rozporządzenie w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego

Coraz częściej konsumenci z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej szukają interesujących ich towarów lub usług nie tylko w sklepach internetowych znajdujących się w państwie, w którym mies...

14 czerwiec 2018

Usługi płatnicze. Co zmieniają dyrektywa PSD2 i nowelizacja ustawy

Przyjęcie drugiej dyrektywy o usługach płatniczych, czyli tzw. dyrektywy PSD2, jest uznawane za olbrzymią szansę dla sektora usług płatniczych. Przepisy tego aktu prawnego nie tylko bowiem zwiększają poziom b...

07 czerwiec 2018

Zasady pochodzenia towarów przy eksporcie poza UE - konsultacje

Komisja Europejska przy okazji prac nad narzędziem online do sprawdzenia czy dany przedsiębiorca może skorzystać z zapisów umów o wolnym handlu zawartych pomiędzy UE a innymi krajami/blokami krajów (np. CETA) ...

01 czerwiec 2018

Zmiany przepisów określających zasady świadczenia usług turystycznych od 1 lipca 2018 r. Część I

24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej: „ustawa”)1. Podstawowym powodem jej przyjęcia była konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamen...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok