24.01.2020

Go to Brand - Rozwiń swoją firmę na rynkach zagranicznych!

Działalność zagraniczna

O wydarzeniu

Szkolenia i warsztaty Szkolenia i warsztaty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach tzw. Branżowych Programów Promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. 

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85 % dofinansowania projektu, obejmującego:

 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
 • dodatkowe działania promocyjne na rynkach zagranicznych,
 • doradztwo dotyczące wybranego rynku.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady poddziałania 3.3.3 POIR, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz warunki realizacji projektów, a także udzielą odpowiedzi na pytania uczestników. Branżowe programy promocji, na podstawie których należy zaplanować projekt są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj/go-to-brand.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*,
 • posiadają markę produktową i co najmniej jeden produkt o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym,
 • prowadzą działalność w jednej z branż:
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • kosmetyczna
 • maszyny i urządzenia
 • meblarska
 • moda polska
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • usług prozdrowotnych.

*O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jednocześnie informujemy, że szkolenie będzie nagrywane, a jego transmisja będzie dostępna on-line na stronie www.parp.gov.pl oraz na kanale youtube.

 

Rejestracja na wydarzenie została zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Bardzo prosimy o punktualne przybycie na spotkanie. W związku z dużym zainteresowaniem nie możemy gwarantować dostępności miejsc osobom, które przybędą po jego rozpoczęciu.

Termin
24.01.2020 09:30 - 16:15
Miejsce
Warszawa, Dago Centrum, ul. Rondo ONZ 1, sala nr 1, piętro II Zobacz mapę

Udostępnij

Program

24.01.2020

09:30 - 10:00

Rejestracja gości (przerwa kawowa)

10:00 - 10:10

Powitanie uczestników

10:10 - 11:45

3.3.3 POIR:

 • zasady aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania,
 • rodzaje i kwoty kosztów kwalifikowalnych.

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa 

12:00 - 13:30

3.3.3 POIR:

 • zakres i warunki opracowania budżetu projektu,
 • jak ustalić kwotę ryczałtową.

13:30 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:15

3.3.3 POIR:

 • kryteria oceny projektów,
 • jak przebiega ocena wniosku o dofinansowanie,
 • warunki zawarcia umowy o dofinansowanie.

15:15 - 15:45

Sesja pytań i odpowiedzi

15:45 - 16:15

Google Internetowe Rewolucje w eksporcie

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.