Materiały wideo

Polecane i nowości

Księgowość i podatki na początku działalności firmy

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli już prowadzisz firmę, ale chcesz lepiej zrozumieć księgową część Twojej działalności lub dopiero zamierzasz rozpocząć biznes.

Oznakowanie CE dla wyrobów budowlanych

Oznakowanie CE dla maszyn – dyrektywa maszynowa (MD)

Dyrektywa „narzędziowa” WED 2009/104/WE

Jak budować wiarygodność swojego e sklepu

Elektronizacja zamówień publicznych w Polsce oraz RODO w zamówieniach publicznych

Nagranie z seminarium pt.: Elektronizacja zamówień publicznych w Polsce oraz RODO w zamówieniach publicznych, które odbyło się 13 listopada 2018 roku.

RODO a analiza ryzyka w MŚP

Nagranie seminarium pt.: "RODO a analiza ryzyka w MŚP", które odbyło się 4 września 2018 r. Tytuł:

Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dostępne w programach europejskich dla MŚP

Nagranie seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt.: "Program COSME, programy unijne oraz Instrumenty Finansowe dostępne w programach europejskich dla MŚP", które odbyło się 12 marca 2018 r.

Ochrona danych w sieci obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E-privacy

Nagranie seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt.: "Ochrona danych w sieci - obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E-privacy", które odbyło się 8 maja 2018 r.

Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem rynku niemieckiego

Nagranie seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt.: "Dochodzenie wierzytelności poza granicami Polski ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia wierzytelności w Niemczech", które się odbyło 14 czerwca 2018 r.

Świadczenie usług na rynku UE oraz EOG - aspekty praktyczne

Nagranie z seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. "Świadczenie usług na rynku UE oraz EOG - aspekty praktyczne", które odbyło się 10 kwietnia 2018 roku.

RODO – prawa i obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych

Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy przetwarzają w swoich firmach dane osobowe. Przepisy RODO (europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) zaczną obowiązywać 25 maja 2018 roku. Ważne, aby wcześniej poznać swoje prawa i obowiązki wynikające z Rozporządzenia, aby przygotować się na zbliżające się zmiany.

Znakowanie zabawek znakiem CE

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów, upoważnionych przedstawicieli), którzy wprowadzają zabawki do obrotu na terenie UE. Podczas szkolenia zostaną omówione procedury, dokumenty, wymagania niezbędne do obrotu zabawkami na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności produkują, dystrybuują lub wykorzystują opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością. Podczas szkolenia przedstawione zostaną akty prawne regulujące wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu opakowań, których przeznaczeniem jest kontakt z żywnością. Omówione zostaną również wymagania, jakie te opakowania muszą spełniać oraz jak powinny być oznakowane.

Budowanie i rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa - aspekty praktyczne

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność eksportową lub tych, którzy już ją prowadzą, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowania strategii ekspansji na zagraniczne rynki. Podczas szkolenia zostaną poruszone najważniejsze aspekty tworzenia strategii eksportowej, wskazane możliwości wsparcia oraz metody wejścia na rynki i pozyskiwania nowych klientów.