Komunikaty

30.07.2020

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że w Regulaminie konkursu 5/2020 wprowadzono zmianę dotyczącą terminu naboru tj. wprowadzono rundę  IV, która trwa od 31 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Więcej informacji: link.