Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Cel finansowania: Dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

31 grudnia 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

28 lutego 2019

 • logo Sektorowe Rady ds. Kompetencji
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 200 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy i IOB

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Sektorowe Rady ds. Kompetencji jest dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach, aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na realne potrzeby pracodawców.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • działania edukacyjne, w tym szkolenia informacyjne i usługi doradcze
 • badania i analizy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy
  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu).
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • przedsiębiorcy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • partnerzy społeczni i gospodarczy
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe

Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji:

 • rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 • współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych
 • określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, w którym działa Rada
 • przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje do instytucji edukacyjnych i rynku pracy
 • przekazywanie informacji o potrzebach danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych identyfikujących potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw
 • opracowanie i aktualizację rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze
 • uwzględnienie sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach
Zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 200 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

2 200 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie wynosi 19 800 000  zł.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Masz pytania dotyczące finansowania
Sektorowe Rady ds. Kompetencji?
Zapytaj eksperta o szczegóły

Dyżury eksperta

22 432 89 37

środa:

10-12

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Terminy zgłoszeń

Start:

31.12.2018

Zakończenie:

28.02.2019

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego ( lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Catalogue

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Zobacz
Biuletyn Euro Info 10/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 10/2018

Zobacz
Biuletyn Euro Info 9/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 9/2018

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Najczęściej zadawane pytania (2017 r.)

Dokument

Dokumentacja konkursowa (2017 r.)
Konsultacje społeczne (2017 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności (nr konkursu POWR.02.12.00-IP.09-00-002/17).

Ogłoszenie o konkursie (2016 r.)

Dokumenty do pobrania

 • Formularz kontaktowy
  Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 432 89 91 - 93.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (2016 r.)
Konsultacje społeczne (2016 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektów dotyczących utworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Uwagi można zgłaszać w terminie od 25 stycznia do 4 lutego 2016 r.

Konsultacje Studium Wykonalności (8.12.2015 r.)
Konsultacje Studium Wykonalności (1.12.2015 r.)

Konsultacje odbędą się 1 grudnia br. (wtorek) w Warszawie, w Centrum Szkoleniowym Chmielna, ul. Chmielna 132/134.