Programy Akceleracyjne

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie akceleracji start-upów i ich współpracy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

13 czerwca 2018

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

17 lipca 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

4 września 2018

 • Maksymalne dofinansowanie

  15 000 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  10 000 000 zł - 15 000 000 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska i zagranica

 • Dla kogo

  Akceleratory / inkubatory

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu "Programy Akceleracyjne" jest sfinansowanie kosztów akceleracji i usług doradczych oraz grantów dla start-upów, na rzecz znalezienia odbiorców ich technologii wśród średnich i dużych firm.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • granty dla start-upów

 • usługi wspierające rozwój start-upów

 • koszty realizacji programu akceleracyjnego

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty prowadzące działalność na terytorium Polski, działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, mających na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi i ich komercjalizacji.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

15 000 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

15 000 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Wsparcie może wynieść do 100% wartości projektu, natomiast, jeżeli Wnioskodawca zakłada dofinansowanie wydatków operacyjnych, to może je pokryć z dofinansowania jedynie w 50%. Pozostałą kwotę wydatków operacyjnych Wnioskodawca zobowiązany jest pozyskać od partnerów korporacyjnych uczestniczących w projekcie.

Pula środków w konkursie

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 7 500 000 zł
- w pozostałych województwach: 112 500 000 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto ocenia zgłoszenia do konkursów?

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Catalogue

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Zobacz
Biuletyn Euro Info 10/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 10/2018

Zobacz
Biuletyn Euro Info 9/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 9/2018

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu nr 1/2018 r.
Informacja o składzie KOP