Pożyczka na rozwój

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Sfinansowanie inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa w drodze korzystnej pożyczki

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

27 lipca 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

5 listopada 2018

 • logo Pożyczka na rozwój
 • Maksymalne dofinansowanie

  40 000 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  od 100 000 zł do 500 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Pożyczka na rozwój jest sfinansowanie rozwoju Twojego przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe (maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia), zakup oprogramowania, integrację z parkiem maszynowym i systemami IT już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?

 • zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia

 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi

 • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub za 2 lata w przypadku krótszego prowadzenia firmy

 

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

40 000 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

500 000 zł

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Dostępne środki dla MŚP - 2 mln zł

Maksymalny okres realizacji projektu współfinansowanego z pożyczki
12 miesięcy od podpisania umowy

Maksymalny okres spłaty
5 lat z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału przez 9 miesięcy.

Oprocentowanie
Od 2,5% do 6% w skali roku

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów
 • Umowa
  Zał. nr 2 do Regulaminu

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto ocenia zgłoszenia do konkursów?

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Poradnik

Rozwój przedsiębiorczości i innowacje

Zobacz
Katalog Laureatów XXI Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Katalog

Katalog Laureatów XXI Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zobacz
Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Katalog

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Pożyczka na rozwój - listy projektów rekomendowanych do dofinansowania

Załączniki