Pomiń nawigację

Poland Prize

Dzwonek

Program Poland Prize

Sprawdź szczegóły

Cel finansowania: Wsparcie zagranicznych startupów w rozpoczęciu i rozwoju działalności w Polsce

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 marca 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 grudnia 2022

 • logo Poland Prize
 • Maksymalne dofinansowanie

  300 000 zł

 • Wkład własny

  0%

Szczegóły dofinansowania

Celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy.

Przebieg akceleracji

Program akceleracji Poland Prize  jest podzielony na 2 etapy.

Etap I obejmuje:

 • Soft-landing - działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca – opiekun startupu),
 • Rozwój - zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup Partnera biznesowego (Odbiorcy technologii lub Inwestora).

W ramach Etapu I startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój.

Etap II jest dedykowany startupom, które w efekcie realizacji Etapu I nawiązały udokumentowaną współpracę z Partnerem biznesowym (odbiorcą technologii lub inwestorem).

Etap II obejmuje:

 • Akcelerację - profesjonalne działania opisane Indywidualnym Planem Akceleracji, mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora,
 • Postakcelerację – działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów.

W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskania przez startup kapitału od Inwestora.

Porównaj ofertę operatorów
Przebieg akceleracji
Kto może aplikować do Programu i otrzymać grant?

Kto może aplikować do Programu i otrzymać grant?

Program POLAND PRIZE jest adresowany do zagranicznych przedsiębiorców (founderów) i zespołów startupowych spoza Polski, które:

 • wyrażają zamiar założenia i zarejestrowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółki prawa handlowego, w której co najmniej 50% udziałów będą posiadały osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego obywatelstwa (warunek ten obowiązuje podczas całego okresu udziału w Programie), oraz
 • nie prowadziły wcześniej w Polsce działalności gospodarczej oraz
 • aktualnie nie biorą ani nie brały wcześniej udziału w programie Poland Prize, ani jego pilotażu (tj. żaden z aplikujących i docelowych udziałowców nie był ani nie jest udziałowcem innej spółki będącej grantobiorcą - beneficjentem programu Poland Prize), oraz
 • posiadają pełnię wyłącznych praw do oferowanego rozwiązania technologicznego (tj. autorskiego innowacyjnego produktu, usługi itp.), które odpowiada na określone potrzeby lub wyzwania technologiczne partnerów biznesowych wybranego akceleratora.

Jak można aplikować do Programu?

Startupy mogą zgłaszać się do Poland Prize za pośrednictwem doświadczonych operatorów (akceleratorów), wyspecjalizowanych w różnych branżach, zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Rzeszowie, Kielcach, Lublinie, Poznaniu. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem formularzy dostępnych na ich stronach internetowych. Każdy akcelerator przeprowadzi co najmniej 2 rundy programu.

Jak można aplikować do Programu?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

300 000 zł

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Terminy zgłoszeń

Start:

1.03.2021

Zakończenie:

31.12.2022

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Wybierz operatora

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Poczekaj na ocenę zgłoszenia przez operatora

Po pozytywnej ocenie eksperta podpisz umowę

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Zobacz
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Zobacz
Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Katalog

Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań