Early Warning

Nabór ciągły

Cel finansowania: Pomoc przedsiębiorcom w trudnościach - projekt bezdotacyjny

Szczegóły dofinansowania

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Pomoc bezpłatna:

PRACA Z KONSULTANTEM

Pierwszy krok to praca z konsultantem, którego zadaniem jest:

  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji przedsiębiorcy,
  • określenie priorytetów i obszarów do rozwoju wraz z rekomendacjami,

lub

  • przekazanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem,

lub

  • skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który pomoże przeprowadzić restrukturyzację, a w skrajnych przypadkach zasugeruje zamknięcie firmy.

WSPARCIE MENTORA

W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który:

  • swoim doświadczeniem,
  • wiedzą,
  • znajomością branży i jej problemów,

będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej.

 

Pomoc odpłatna:

PRACA Z DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM

Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.

  • Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię +48 664 316 709 lub wysyłając e-mail na adres ewe@parp.gov.pl

Jakie wsparcie możesz otrzymać?
Kto może otrzymać wsparcie?

Kto może otrzymać wsparcie?

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy MMŚP, którzy:

  • utracili sprawność prowadzenia biznesu,
  • w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Złóż wniosek

Early Warning Poland – Czyli jak pomagamy przedsiębiorcom w trudnościach?

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Nabór ciągły

Dokumenty

Start w konkursie
Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania

Wypełnij wniosek

Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).

Ocena projektu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków).

Podpisz umowę

Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Złóż wniosek

Gotowe! Możesz realizować projekt.

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Poradnik

Twój biznes: Fundusze Europejskie w PARP

Zobacz
Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Raport

Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Zobacz
„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Raport

„Drenaż mózgów” czyli migracje potencjału intelektualnego

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok