Akademia Menadżera MŚP

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

 
 
 
 
 

Ogłoszenie konkursu

28 lutego 2018

 
 
 
 
 

Start składania wniosków

30 marca 2018

 
 
 

Koniec przyjmowania wniosków

18 maja 2018

 • Maksymalne dofinansowanie

  13 402 350 zł

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  9 642 500 - 14 891 500 zł

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MMŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

1. zdiagnozować:

 • potrzeby przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

2. przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym:

 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Operator z każdego z pięciu makroregionów obejmujących województwa:

 • kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie

 • lubelskie i mazowieckie

 • małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie

 • łódzkie, opolskie i śląskie

 • dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie


Operatorami mogą zostać

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców

 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego

 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców

 • organizacje pracodawców

 • organizacje samorządu gospodarczego

 • organizacje związkowe

 • przedsiębiorcy posiadający niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

13 402 350 zł

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

14 891 500 zł

Wsparcie wyniesie do 90 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 10% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Przykład

Makroregion 1
– województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie maksymalnie możesz otrzymać 8 678 250,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 9 642 500 zł

Makroregion 2
– województwa lubelskie i mazowieckie maksymalnie możesz otrzymać 10 022 400 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 11 136 000 zł

Makroregion 3
– województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie maksymalnie możesz otrzymać 8 325 900,00
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 9 251 000 zł

Makroregion 4
– województwa: łódzkie, opolskie, śląskie maksymalnie możesz otrzymać 9 591 750,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 657 500 zł

Makroregion 5
– województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie maksymalnie możesz otrzymać 13 402 350,00 zł
całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 14 891 500

mapa pomocy regionalnej

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. euro (wyjątek stanowią firmy, w których transport jest jednym z elementów usługi, np.: pocztowej, kurierskiej czy zbierania odpadów).

Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych. Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawiera rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1407/2013, obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Limit otrzymanej pomocy można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Więcej informacji na stronie pomoc de minimis.

Kto ocenia zgłoszenia do konkursów?

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Oceny Projektów, której skład znajdziesz w dokumencie poniżej.

Kto już otrzymał dofinansowanie?

Lista beneficjentów znajduje się na dole strony w Wynikach i archiwum.

Gdzie znajdę więcej informacji?

Więcej informacji znajduje się na stronie faq.parp.gov.pl

Zgłoś się po wsparcie do swojego Operatora

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach doradczo-szkoleniowych uzyskasz bezpośrednio u pięciu Operatorów wybranych w otwartym konkursie:

 

Wsparcie ikona

Makroregion 1
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Obsługiwane województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

ul. Józefa Piłsudskiego 11A,14-400 Pasłęk, Telefon +48 552 481 091

E-mail: screp@screp.pl  

 

Wsparcie ikona

Makroregion 2
HRP Group Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: mazowieckie, lubelskie

ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 19A, 90-349 Łódź, Telefon: 42 207 22 00

E-mail: biuro@hrpgroup.com.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 3
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Obsługiwane województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie.

ul. Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, Telefon: 12 617 66 54, 12 617 66 33

E-mail: am3@marr.pl 

 

Wsparcie ikona

Makroregion 4
Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Obsługiwane województwa: opolskie, łódzkie, śląskie.

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, Telefon: 77 403 36 06

E-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl

 

Wsparcie ikona

Makroregion 5
MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o.

Obsługiwane województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Telefon: 512 249 445

E-mail: wojciech.malek@akademiamddp.pl

 

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Catalogue

Katalog laureatów XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Zobacz
Biuletyn Euro Info 10/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 10/2018

Zobacz
Biuletyn Euro Info 9/2018

Poradnik

Biuletyn Euro Info 9/2018

Zobacz

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok

+

Wybrane filtry: 2

Przywróć domyślny widok


Wyniki i archiwum

Informacja o składzie KOP
Konsultacje społeczne (2018 r.)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.21 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu wraz z załącznikami w konkursie „Akademia menadżera MŚP”. Uwagi można zgłaszać w terminie od 31